طراحي سايت

كار در كانادا


كار در كانادا

 

كانادا محل خوبي براي زندگي، كار و ايجاد يك خانواده است. اين كشور داراي اقتصاد قوي است و نرخ بيكاري در كانادا بسيار پايين مي باشد. بازار كار در كانادا كاملا رقابتي است و فرصت هاي شغلي زيادي در زمينه هاي مختلف ارائه مي دهد. كار در كانادا با وعده حقوق منصفانه و كيفيت عالي زندگي است. كانادايي ها در مورد آنچه كه انجام مي دهند، متعهد و پرشور هستند. كانادا از نظر كيفيت زندگي و آزادي اقتصادي از سطح بالايي برخوردار مي باشد. به همين دليل بسيار مهاجرپذير بوده و سالانه افراد بسيار زيادي از سراسر دنيا به اين كشور مهاجرت مي نمايند. زبان مردم كشور كانادا انگليسي و فرانسوي مي باشد. هر فردي كه شهروند يا ساكن دائم كانادا محسوب نمي شود، براي كار در كانادا نيازمند مجوز كار است.

كشور كانادا در بازه ي زماني 15 ساله اخير بيشترين ميزان مهاجرت را به خود اختصاص داده است كه از اين ميزان بيشترين مقدار متوجه مهاجرت از طريق كار به كانادا و مشاغل حرفه اي بوده است. اين كشور كه يكي از مهاجرپذير ترين كشورهاي جهان محسوب مي شود با توجه به تعدد درخواست ها مبني بر مهاجرت و درخواست اقامت پس از آن، شرايط استخدامي خود را روز به روز علي الخصوص براي قشر تحصيل كرده سخت تر نموده و متقاضيان كار در كانادا براي دريافت مجوز كار و در نهايت درخواست اقامت بايد از امتيازات ويژه اي برخوردار باشند. افراد متقاضي ويزاي كار در كانادا مي توانند از دو روش امتيازات خود را محاسبه نمايند كه در روش اول نمره 67 از 100 قابل قبول خواهد بود. پارامترهاي در نظر گرفته شده در امتيازبندي روش اول سن (حداكثر 12 امتياز)، داشتن پيشنهاد شغل (حداكثر 10 امتياز)، سازگاري (حداكثر 10 امتياز)، تسلط به زبان (حداكثر 28 امتياز)، سوابق كاري (حداكثر 15 امتياز) و سوابق تحصيلي (حداكثر 25 امتياز) هستند. در روش دوم، امتيازات از 1200 محاسبه خواهد شد. نكته قابل توجه در اين روش امتيازبندي مجرد يا متاهل بودن فرد متقاضي است؛ چرا كه افراد مجرد از امتيازات بالاتري برخوردار هستند و افراد متاهل بخشي از امتياز خود را بايد از طريق همسر خود كسب نمايند. پارامترهاي مورد نظر در اين روش سن (حداكثر 110 امتياز)، مدارك تحصيلي (حداكثر 150 امتياز)، تسلط به زبان (حداكثر 160 امتياز با فرض تسلط به دو زبان انگليسي و فرانسوي)، تجربه كار در كانادا (حداكثر 80 امتياز)، انتقال مهارت به كانادا (حداكثر 100 امتياز) و سوابق كاري (حداكثر 50 امتياز). در اين مقاله به بررسي روش هاي مختلف مهاجرت به كانادا از طريق كار در كانادا مي پردازيم.

 

كار در كانادا

 

شرايط كار در كانادا

براي دريافت مجوز كار بايد پيشنهاد شغلي حداقل يك ساله، از يك كارفرماي كانادايي داشته باشيد و بتوانيد امتيازات لازم را كسب كنيد. بايد قبل از درخواست پذيرش به كانادا به عنوان يك كارمند متخصص فدرال ، پيشنهاد شغلي را دريافت كنيد.

پيشنهاد شغلي معتبر بايد شرايط زير را داشته باشد:

1) يك كار مداوم باشد. حقوق داشته باشد.تمام وقت ( حداقل 30 ساعت در هفته) باشد.

2)فصلي نباشد

3)براي حداقل 1 سال باشد

4)به عنوان يكي از شغل هاي موجود در ليست ، در مهارت نوع 0 يا مهارت سطح A يا B از NOC به شمار رود .

براي كسب 10 امتياز براي پيشنهاد شغلي معتبر، 1 مورد از اين شرايط بايد اعمال شود:

وضعيت 1:

شما در حال حاضر در كانادا با مجوزي كه در اختيار داريد كار ميكنيد و تمام شرايط زير را برآورده مي كنيد:

- مجوز كار شما بايد هم زماني كه درخواست خود را ارايه ميكنيد وهم زماني كه ويزاي اقامت دائم شما صادر مي شود معتبر باشد (و يا شما مجاز به كار در كانادا ،بدون مجوزكار در هنگام صدور ويزا باشيد).

- شما براي يك كارفرما كه نامش در مجوز شما ذكر شده كاركنيد .

وضعيت 2:

شما در حال حاضر در كانادا كار مي كنيد كه به دليل يكي از موارد زير ازشرايط LMIA معاف ميباشيد:

 1. يك توافقنامه بين المللي (مانند توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي)
 2. مزيت هاي قابل توجه براي منافع كانادا
 3. يك توافق نامه ي فدرال –ايالتي

وضعيت 3:

شما بايد تمام شرايط زير را رعايت كنيد:

شما در حال حاضر مجوز كار نداريد وتا زماني كه ويزاي اقامت دائم را دريافت كنيد نبايد قصد كار در كانادا را داشته باشيد.

كارفرماي شما بايد مدارك مربوط به LMIAرا داشته باشد و به ازاي هر درخواست جذب نيرو به LMIA بايد 1000 دلاركانادا به دولت اين كشور پرداخت كند.

كارفرماي شما پيشنهاد شغلي معتبر را بر اساس LMIA و خود شما كه به عنوان يك كارگر متخصص پذيرفته شده ايد بدهد.

 

متقاضي كار در كانادا بايد شرايط زير را نيز داشته باشد:

1) متقاضي كار در كانادا بايد از يكي از كارفرمايان كانادا پيشنهاد كار دريافت كند.

2) كارفرما براي اعتبارسنجي شغلي بايد به اداره توسعه منابع انساني كانادا درخواست دهد هرچند مواردي وجود دارد كه نياز به اخذ LMIA نمي باشد.

3) بعد از اخذ تاييديه وزارت كار LMIA متقاضي كار در كانادا بايد براي اخذ ويزاي كار به اداره مهاجرت كانادا درخواست دهد.

4) كارفرما پيشنهاد شغلي معتبر را بر اين اساس كه شما به عنوان يك كارگرمتخصص پذيرفته شده ايد بدهد.

 

انواع ويزاي كار در كانادا

1.مجوز كار موقت در كانادا بر پايه تاييديه وزارت كار در كانادا:

بيشتر نيروهاي متخصص خارجي معمولا براي اينكه بتوانند ويزاي موقت كار در كانادا را از سازمان اشتغال و توسعه اجتماعي كانادا (ESDC) اخذ كنند، بايد يك پيشنهاد كار از يكي از كارفرمايان كانادا دريافت كرده باشند .

2.مجوز كار موقت در كانادا بدون نياز به تاييديه وزارت كار در كانادا:

به منظور آوردن يك نيروي كار خارجي موقت جهت كار در كانادا، كارفرمايان كانادايي معمولا بايد يك مجوز LMIA دريافت كنند اما در مواردي از جمله دانشگاهيان شامل محققان و اساتيد مهمان و پرفسورهاي بازديدكننده، نيروي كار مذهبي، كارآفرينان ، همراهان فرد اعم از همسر و فرزندان متقاضي كار در كانادا، كاركنان خيريه، نياز به دريافت مجوز LMIA نيست. نامه Labour Market Impact Assessment يا همان LMIA عبارت است از مدركي كه كارفرماي كانادايي قبل از به كار گيري نيروي خارجي ممكن است به آن نياز پيدا كند. اين نامه كه گاهاً به آن تاييديه (Confirmation Letter) نيز گفته مي شود نشان مي دهد كه در شغل مورد نظر به نيروي كار خارجي نياز است و همچنين هيچ كارمند يا كارگر كانادايي براي آن شغل وجود ندارد.

3.برنامه انتقال درون شركتي (Business Visitors) جهت كار در كانادا:

اين برنامه براي كسب و كارهاي بين المللي جهت كار در كانادا است كه داراي شعب و شركت هاي وابسته در كانادا مي باشد كه كاركنان خود را از اين طريق به كانادا مي آورند . كاركنان مي بايست سابقه يك سال كار تمام وقت داشته باشند و براي انجام كاري همانند كاري كه قبلا انجام مي دادند، به كانادا آمده باشند.

4.ويزاي بازديد تجاري كانادا (Business visitors) جهت كار در كانادا:

در بسياري از موارد، بازديدكنندگان تجاري كانادا نيازي به داشتن ويزاي كار در كانادا ندارند. به اين دليل كه هدف بازديدكنندگان، مشاركت در فعاليت هاي تجاري بين المللي بدون ورود مستقيم به بازار كار در كانادا مي باشد. مدت زمان اين بازديد به مدت 2 الي 3 هفته مي باشد.

5.ويزاي كار پس از تحصيل جهت كار در كانادا:

اين برنامه كار در كانادا به فارغ التحصيلان بالاتر از ديپلم اجازه مي دهد تا در كانادا مشغول به كار شوند و پس از اشتغال به كار و بدست آوردن تجربه و سابقه كار مي توانند براي اقامت دائم از طريق CEC (تجربه كانادايي) اقدام نمايند. طول مدت ويزاي كار در كانادا در اين برنامه حداكثر سه سال مي باشد. ويزاي كار در كانادا نمي تواند از ويزاي تحصيل طولاني تر باشد. مثلا اگر دوره فوق ليسانس متقاضي كار در كانادا دو سال بوده ويزاي كار نيز حداكثر دو ساله خواهد بود. براي دوره هايي كه كمتر از ۸ ماه هستند ويزاي كار صادر نميشود.

 

كار در كانادا

 

شرايط اخذ ويزاي كار در كانادا

 • داشتن مدرك آيلتس جنرال 5.5
 • داراي حداقل دو سال تجربه كار تمام وقت
 • داشتن پيشنهاد شغلي تمام وقت از سوي كارفرما در كانادا براي حداقل يك سال
 • سن افراد بين 18 تا 47 سال در نظر گرفته مي شود. اما سن مطلوب براي اقدام جهت اخذ ويزاي كار كانادا تا 35 سال است.
 • به طور كلي داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر امتياز بالايي را براي متقاضي ويزاي كار به همراه خواهد داشت.

كار تمام وقت به صورت:

 • 30 ساعت در هفته براي 12 ماه (1560 ساعت)

كار پاره وقت به صورت:

 • 15 ساعت در هفته براي 24 ماه (1560 ساعت)
 • 30 ساعت در هفته براي 12 ماه در بيش از يك شغل (1560 ساعت)

اعتبار اين ويزا در حالت عادي 6 ماه است اما افسر سفارت كانادا اين امكان را دارد كه مدت زمان اين ويزا را بر اساس مدت زمات اعتبار پاسپورت فرد متقاضي ويزاي كار تغيير دهد.

 

نيروي كار مورد نياز جهت كار در كانادا

با توجه به اينكه افراد زيادي در كانادا در حال بازنشسته شدن هستند كانادا با كمبود نيروي كار مواجه است. افرادي كه تمايل به مهاجرت به اين كشور دارند در گروه هاي زير قرار مي گيرند:

نيروي تجربي فدرال

نيروي متخصص فدرال

نيروي تجربي كانادايي

برنامه هاي پذيرش ايالت هاي اين كشور

بدين ترتيب متقاضيان كار در كانادا مي بايست امتيازات لازم را كسب كنند كه در يكي از اين گروه ها قرار گيرند. طبق اطلاعات مربوط به مهاجرت هاي كاري سال 2019، ميزان امتياز لازم براي قبولي در برنامه از طريق قرارگيري در دسته بندي هاي فوق 67 از 100 امتياز مي باشد.

 

كار در كانادا – روش هاي مهاجرت

به طور كلي، روش هاي مهاجرت به كانادا از طريق كار در كانادا به چند دسته تقسيم مي شوند:

- برنامه نيروي كار متخصص (Skilled Worker)

- برنامه هاي استاني مهاجرت از طريق كار

- برنامه ورود سريع (Express Entry)

 

كار در كانادا – برنامه نيروي كار متخصص

برنامه فدرال اسكيل وركر (FSWP) جهت كار دركانادا براي آن دسته از افراد در نظر گرفته شده كه از طريق مهارت ها يا تجربيات كاريشان براي مهاجرت و كار در كانادا انتخاب مي شوند. از تاريخ اول ژانويه سال 2015 افراد متقاضي كار در كانادا از طريق اسكيل وركر بايد از طريق سيستم اكسپرس انتري وارد سيستم ارزيابي شوند.

افراد واجد شرايط كار در كانادا از طريق اسكيل وركر مي بايست حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشند:

- داراي پيشنهاد كار باشند (Job Offer) (حداكثر 10 امتياز)

- واجد شرايط كار در كانادا باشند

- توان اثبات تمكن مالي لازم براي حمايت مالي از خود يا وابستگان پس از ورود و كار در كانادا را داشته باشند.

- داشتن حداقل يك سال تجربه كار مهارتي تمام وقت (حداكثر 10 امتياز)

- داشتن حداقل مهارت در يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه (حداكثر 28 امتياز)

- داشتن حداقل يك مدرك تحصيلات تكميلي (حداكثر 25 امتياز)

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا – برنامه هاي استاني مهاجرت از طريق كار

يكي ديگر از روش هاي مهاجرت جهت كار در كانادا اقدام از طريق برنامه هاي استاني اين كشور است. اين برنامه كه به اختصار به آن PNP (Provincial Nominee Program) نيز گفته مي شود، از سوي دولت فدرال كانادا تنظيم شده و در آن هر استان بصورت سالانه ليستي از مشاغل و تخصص هاي مورد نياز خود را منتشر كرده و بر اساس تجربه، مهارت در كار و داشتن مهارت زبان انگليسي يا فرانسه اقدام به جذب متقاضيان كار در كانادا مي نمايد.

برخي از استان هايي كه در اين برنامه جهت كار در كانادا حضور دارند عبارت اند از:

* استان آلبرتا

* استان اونتاريو

* استان ساسكچوان

* استان منيتوبا

* استان بريتيش كلمبيا

* استان نيوبرانزويك

نكته: برنامه مهاجرت از طريق تخصص به كبك جهت كار در كانادا، برنامه اي جداگانه مي باشد و روش هاي آن با روش هاي استان هاي فدرال متفاوت است كه در مقاله اي ديگر به آن مي پردازيم.

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني آلبرتا (AINP)

اين استان در غرب كانادا واقع شده و شهرهاي مهم آن عبارت اند از كلگري و ادمونتون.

اين برنامه جهت كار در كانادا خود داراي چند زير شاخه مي باشد:

الف) برنامه استخدام استراتژيك (Strategic Recruitment Stream)

از آنجا كه در اكثر برنامه هاي مهاجرت از طريق كار در كانادا حمايت از سوي كارفرماي كانادايي و دريافت پيشنهاد كار (Job Offer) يكي از موارد داراي امتياز ويژه محسوب مي شود، برنامه AINP به متقاضي كار در كانادا اين اجازه را مي دهد كه حتي بدون داشتن حمايت از سوي كارفرماي كانادايي در اين برنامه درخواست بدهد. البته اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه پيشنهاد كار با مجوز كار تفاوت اساسي دارد.

گروه هايي كه مي توانند در اين برنامه ي كار در كانادا ثبت نام نمايند عبارت اند از:

گروه هاي كسب و كارهاي اجباري و اختياري

گروه شغل هاي مهندسي

گروه داراي تحصيلات عالي و مشغول به كار

ب) برنامه داراي حمايت كارفرما يا كارفرما محور (Employer-driven Stream)

در اين برنامه فرد متقاضي كار در كانادا مي تواند از سوي يك كارفرما به استخدام در بيايد.

اين برنامه ي كار در كانادا براي گروه هاي زير مناسب است:

نيروهاي متخصص

فارغ التحصيلان بين الملل

نيروهاي نيمه متخصص

كشاورزان خوداشتغال

فرد متقاضي مهاجرت در صورت احراز شرايط لازم مي تواند براي خود و اعضاي خانواده (همسر و فرزندان زير 22 سال) اقامت دائم كانادا را دريافت كند. البته بايد توجه داشته باشيد كه همراهي خانواده منوط به پذيرش متقاضي اصلي پرونده است و در صورتي كه همسر وي از شرايط وفق پذيري (مانند مهارت در زبان خارجي) برخوردار باشد براي متقاضي اصلي مزيت بزرگي محسوب مي شود.

نكته: اين برنامه جهت كار در كانادا با برنامه هاي مهاجرت از طريق تخصص كاري (اسكيل وركر) و مهاجرت از طريق خود اشتغالي (Self-Employment) تفاوت دارد.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر كلگري واقع در استان آلبرتا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني اونتاريو (OINP)

اين برنامه ي كار در كانادا به سه دسته تقسيم مي شود:

الف) گروه متقاضيان عمومي

افراد متقاضي كار در كانادا در اين گروه بايد داراي شرايط زير باشند:

- داشتن حداقل دوسال تجربه كار مداوم در بازه 5 سال قبل از اقدام

- داشتن يك پيشنهاد كار (Job Offer) دائم در يك شغل تخصصي

- داشتن پيشنهاد دستمزد همسطح با اغلب دستمزدهاي دريافتي در شغل مورد نظر

- شفاف سازي وضعيت اقامت

- دريافت نامه ها و فرم هاي مربوطه

اين دسته به افرادي كه در رشته هاي آي تي، شبكه، طراحان گرافيك و اصولاً مشاغل مربوط به حوزه هاي كامپيوتر و تكنولوژي تبحر دارند، پيشنهاد مي شود.

ب) فارغ التحصيلان يا دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري بين المللي

اين دسته از افراد مي توانند جهت مهاجرت از طريق تحصيل و كار در كانادا اقدام نمايند.

پ) كارفرمايان

شركت هايي كه درصدد افزايش و استفاده بهينه از فرصت هاي تجاري هستند مي توانند از طريق برنامه OINP جهت كار در كانادا اقدام كنند. اين شركت ها بايد داراي شرايطي باشند كه با هم آنها را مرور مي كنيم:

- داشتن سابقه فعاليت تجاري به مدت حداقل 3 سال

- داشتن سود ناخالص به ميزان حداقل 1 ميليون دلار كانادا در آخرين سال مالي مخصوص شركت هايي كه در داخل ناحيه بزرگ شهر تورنتو (GTA) هستند و داشتن سود ناخالص به ميزان حداقل 500 هزار دلار كانادا در آخرين سال مالي مخصوص شركت هايي كه خارج از ناحيه بزرگ شهر تورنتو (GTA) هستند.

- شركت هاي داخل منطقه GTA بايد حداقل 5 كارمند دائم و فول تايم و شركت هاي خارج از اين منطقه حداقل 3 كارمند دائم و فول تايم داشته باشند.

- موقعيت مكاني شركت بايد در استان اونتاريو قرار داشته باشد.

 

كار در كانادا

نمايي زيبا از شهر تورنتو

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني ساسكچوان (SINP)

اين استان از لحاظ اقتصادي و مهاجرپذيري يكي از روبه رشد ترين استان هاي كانادا محسوب مي شود. شهرهاي مهم اين استان عبارت اند از ساسكتون و رجينا.

نكته: مزيت اقدام در برنامه مهاجرتي كار در كانادا در اين استان روند سريعتر بررسي پرونده نسبت به ساير استان هاست.

گروه هايي كه مي توانند در اين برنامه ي كار در كانادا اقدام كنند:

الف) افراد متخصص و داراي توان كار در كانادا و در فضاي بين المللي (داراي سيستم امتيازبندي)

ب) افراد مقيم اين استان كه داراي سابقه كار هستند؛ شامل افرادي مي شود كه داراي جواز كار باشند يا پزشك، هتل دار، راننده خودروهاي سنگين در مسيرهاي طولاني يا دانشجو باشند.

پ) كشاورزان و كارآفرينان. شامل افرادي كه نيت آنها خريد يا راه اندازي بيزينس عمدتاً در زمينه هاي كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و يا مشاغل ديگر هستند.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر ساسكاتون در استان ساسكچوان

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني منيتوبا (MPNP)

اين استان بين استان هاي ساسكچوان و اونتاريو قرار دارد و مهم ترين شهر آن ويني پگ است.

افراد متقاضي كار در كانادا مي توانند در اين برنامه اقدام كنند:

الف) افراد داراي تخصص

ب) درخواست سرمايه گذاري تجاري

اين برنامه جهت كار در كانادا داراي دو زيرشاخه مي باشد:

- كارآفريني در منيتوبا

- سرمايه گذاري كشاورزان و مزرعه داران

پ) مهاجرت به شهر موردن

اين شهر روستايي در حدود 100 كيلومتري شهر ويني پگ واقع شده است و به طور پويا در پي جذب مهاجر در مشاغل خاص است.

ت) جذب نيرو در آموزش هاي بين المللي

 

كار در كانادا

موزه حقوق انسان واقع در شهر ويني پگ در استان منيتوبا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني بريتيش كلمبيا (BC PNP)

اين استان در غربي ترين نقطه كانادا واقع شده و مهمترين شهر آن ونكوور مي باشد.

دو گروه اصلي مي توانند از طريق اين برنامه ي كار در كانادا اقدام نمايند:

الف) افراد داراي مهارت هاي خاص، از قبيل نيروهاي متخصص، افراد متخصص در حيطه بهداشت و درمان، دانشجويان يا فارغ التحصيلان بين المللي در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري و افراد نيمه متخصص يا آماتور.

ب) افراد متقاضي مهاجرت از طريق كارآفريني

اين دسته از مقاضيان كار در كانادا خود شامل دو زير شاخه مي باشد:

- كارآفرينان : شامل افرادي مي شود كه داراي سوابق مديريت ارشد و تملك يك بيزينس هستند و مقصود آنها سرمايه گذاري در مشاغل و بخش هاي انتخابي استان بريتيش كلمبيا است.

- پروژه هاي استراتژيك : اكثر شركت هايي كه داراي فعاليت بين المللي هستند مي توانند از طريق اقدام در اين برنامه كار در كانادا در اين استان يك بيزينس راه اندازي كرده و از اين راه براي حداكثر 5 نفر از افراد كليدي مشغول در آن درخواست اقامت دائم كنند.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر زيباي ونكوور

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني نيوبرانزويك (NB PNP)

اين استان در حاشيه اقيانوس آتلانتيك قرار دارد و داراي اقتصاد روبه رشد و فعال است. قشر اعظم مردم در اين استان به زبان انگليسي و بقيه (حدود 30 درصد) به زبان فرانسوي صحبت مي كنند. شهرهاي مهم اين استان عبارت اند از: فرد اريكتون، سنت جان و مانكتون.

اين برنامه كار در كانادا مي تواند به افرادي كه در گروه هاي زير قرار دارند كمك كند تا جهت كار در كانادا به اين كشور مهاجرت كنند:

الف) متقاضيان داراي فعاليت تجاري: فرد متقاضي كار در كانادا بايد انگيزه خود را به صورت شفاف بيان داشته و ايجاد كار در استان را حتما مدّ نظر قرار بدهد. عواملي مانند سن، ميزان تحصيلات، سوابق مديريت و داشتن مدرك زبان از مواردي هستند كه فرد بر اساس آنها امتيازات لازم براي ورود را پيدا مي كند. برخي از شرايط متقاضيان مهاجرت به اين استان را با هم مرور مي كنيم. فرد متقاضي كار در كانادا بايد:

* داراي سوابق مديريتي داشته باشد و يا سهام دار يك تجارت فعال بوده باشد.

* تمكن مالي جهت اسپانسر كردن خانواده خود تا 2 سال بعد از ورود داشته باشد.

* پس از خريد يا راه اندازي تجارت مد نظر بايد در سِمت مديريت قرار بگيرد.

* حداقل به يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه مسلط باشد.

* يك سفر اكتشافي به استان داشته باشد و حوزه هاي كاري مختلف جهت كار در كانادا را در آن ببيند و از آن يك گزارش تهيه كند.

* داراي يك بيزينس پلن قوي و شفاف باشد.

* مبلغي معادل 75 هزار دلار كانادا را بعنوان رهن به دولت اين استان پرداخت نمايد. بعد از راه اندازي تجارت مدّ نظر، اين مبلغ قابل استرداد مي باشد.

ب) افراد داراي پيشنهاد كار از استان: فرد متقاضي كار در كانادا بايد بصورت دائم در استان نيوبرانزويك اقامت داشته باشد و يك كارفرما بايد براي وي پيشنهاد كار ارسال كرده باشد. شرايطي كه متقاضيان اين روش كار در كانادا بايد داشته باشند عبارت اند از:

* كارفرما در كانادا موفق به يافتن يك نيروي داراي شهروندي كانادا براي شغل مورد نظر نشده باشد.

* كارفرما در كانادا داراي يك پيشنهاد كار تمام وقت و بصورت دائم باشد.

* كارفرما در كانادا بتواند ازعهده جبران معادل حقوق منطقه اي و ميزان معاملات حاضر بر بيايد.

 

كار در كانادا

نماي فوق العاده اي از شهر فرد اريكتون مركز استان نيوبرانزويك در حاشيه اقيانوس آتلانتيك

 

استان ها و مناطق ديگري در كانادا نيز داراي برنامه هاي مهاجرتي جهت كار در كانادا هستند كه هر يك شرايط خاص به خود را دارند؛ مناطقي مانند جزيره پرنس ادوارد، نيوفاندلند و لابرادور، نوااسكوشيا، مناطق شمال غرب و يوكان. اما استان هايي كه در اين مقاله راجع به برنامه هاي موجود در آنها صحبت شد، مخاطبان بيشتري نسبت به ساير استان ها و مناطق دارند.

 

كار در كانادا - برنامه ورود سريع

اين روش جهت كار در كانادا به اين صورت است كه هر چقدر سابقه كار شخص متقاضي كار در كانادا بالاتر باشد و در مقابل سن پايين‌تري زير 35 سال داشته باشد بالاترين امتياز را به دست خواهد آورد. امتياز كلي به دست آمده در اين روش 1200 ميباشد. در صورتي اين روش موفقيت آميز مي باشد كه متقضايان كار در كانادا پيشنهاد كاري از طرف يك كارفرماي كانادايي را داشته باشند. در غير اين صورت متقاضيان كار در كانادا هيچ شانسي براي مهاجرت از طريق اكسپرس اينتري را ندارند.

 

روشهاي اكسپرس اينتري جهت كار در كانادا

1.اسكيل وركر

2.اسكيل تريد

 

1.اسكيل وركر:

اين روش براي كار در كانادا سالانه مورد تقاضاي بسياري از افراد قرار مي‌گيرد اين روش داراي دو مرحله مي باشد كه در مرحله اول متقاضي كار در كانادا را بر حسب تحصيلات ، تجربه كاري ، معلومات زبان انگليسي يا فرانسه مي سنجند. امتياز بدست آمده در اين مرحله حدود 67 از 100مي باشد. در مرحله دوم نيز متقاضي بايد حداقل 470امتياز از 1200 امتياز را اخذ نمايد بيشترين امتياز داوطلبان محاسبه مي گردد و دعوت نامه جهت اقامت دائم براي متقاضي كار در كانادا ارسال خواهد شد. متقاضيان به مدت يكسال دراين مرحله مي مانند تا نامه دعوت به كار برايشان ارسال شود و در صورت عدم دريافت دعوتنامه بايد از ابتدا با پروفايل جديد اقدام نمايند. شخص متقاضي كار در كانادا از طريق اسكيل وركر بايد مدرك زبان آيلتس ۶ به بالا را در اختيار داشته باشد و به عنوان نيروي متخصص براي كانادا به حساب آيد.

 

2.اسكيل تريد:

اسكيل تريد كانادا يك روش اخذ اقامت و كار در كانادا براي افرادي مي باشد كه مدرك آنها مدرك آكادميك نمي باشد و دوره هاي فني حرفه اي گذرانده اند و مدارك فني در رشته هاي خاصي دارند.

 

عوامل موثر در پرونده اكسپرس اينتري:

تجربه كاري

سن

تحصيلات

داشتن پيشنهاد كار

مدارك زبان انگليسي يا فرانسه

داشتن اقوام درجه يك در كانادا

 

مدارك مورد نياز جهت ويزاي كار در كانادا

گواهي پزشكي

عدم سوء پيشينه

اثبات سابقه كاري

ارائه گواهي تولد

ارائه مدرك تحصيلي

نامه پيشنهاد شغلي از كار فرما

گواهي ازدواج

صدور گواهي نامه استاني يا ارضي

گواهي طلاق

گواهي فوت

 

 

 

در قسمت هاي قبل به توضيح راه هاي مهاجرت و كار در كانادا كه شامل موارد زير بودند:


اكسپرس اينتري

اسكيل وركر

برنامه هاي استاني


و جزئيات آن ها پرداختيم اكنون به بررسي شرايط و جزئيات قوانين بازار كار در كانادا مي پردازيم.
بازار كار در كانادا تا سال 2022 بيش از يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد نمود كه جوانان اين كشور به تنهايي نمي توانند آن ها را تكميل نمايند؛ بنابراين به مهاجرين متخصص و نيروي كار بيشتري نياز خواهند داشت.

قوانين كار در كانادا (Labour code)

قوانين كار در كانادا از حقوق كارمندان و كارگران و كارفرمايان در محيط كاري محافظت مي نمايد و استانداردهاي محيط كاري مناسب، شرايط امن و درآمدهاي معقول را براي حفظ حقوق افراد تعيين مي كند. اين استانداردها توسط دولت فدرال وضع شده و با همكاري دولت هاي محلي و سازمان ها ، شركت ها و موسسات و كارفرمايان اجرا مي گردند. در اين قسمت پاره اي از قوانين كار در كانادا را بررسي مي كنيم:


كار در كانادا - ساعات كاري و اضافه كار

ساعت كاري براي يك كارمند عادي هشت ساعت در روز يا همان 24 ساعت و چهل ساعت در هفته مي باشد. در هر هفته يك روز تعطيل براي كارمندان در نظر گرفته مي شود كه معمولا يكشنبه مي باشد و در صورت وجود هر روز تعطيل در طول يك هفته ، ساعات كار در كانادا هشت ساعت كاهش خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه ساعات كاري مشاغل خاص مانند كارمندان كشتي راني و يا رانندگان در صنعت حمل و نقل و .... متفاوت مي باشد.
كارمندان دولت فدرال مي توانند از دو هفته تعطيلات ساليانه پس از يك سال كاري با يك كارفرما استفاده نمايند و پس از گذشت شش سال با كارفرماي يكسان به سه هفته افزايش خواهد داشت. تعطيلات قانوني كارمندان جهت كار در كانادا در هر سال نه روز مي باشد كه به عنوان تعطيلات عمومي شناخته مي شوند.

كار در كانادا - مرخصي و غيبت كارمندان

در هر يك از شرايط زير جهت كار در كانادا كارفرما اجازه ي اخراج و يا تعديل نيرو را نخواهد داشت:


مرخصي استعلاجي: كارمندي كه به صورت سه ماه متوالي براي يك كارفرما فعاليت نموده باشد مي تواند در صورت نياز از هفده هفته مرخصي استعلاجي استفاده نمايد و در صورتي كه كارفرما درخواست نمايد ملزم به ارائه ي گواهي پزشك مي باشد و براي اين كار دو هفته فرصت خواهد داشت.

مرخصي بارداري و زايمان: كارمنداني كه شش ماه متوالي براي يك كارفرما فعاليت داشته باشند و در صورت بارداري نتوانند به طور موقت به ادامه ي فعاليت بپردازند مي توانند از مرخصي بارداري و در صورت زايمان مي توانند از 17 هفته مرخصي زايمان استفاده كنند.

مرخصي براي فوت نزديكان: در صورتي كه شخص به صورت سه ماه متوالي براي يك كارفرما كار كرده باشد مي تواند براي فوت اعضاي خانواده اش سه روز متوالي با حقوق مرخصي داشته باشد.

مرخصي به علت آسيبات حين كار در كانادا: رئسا و كارفرمايان با ارائه ي مرخصي لازمه به اين افراد و با پرداخت حقوق و مبلغي كه باعث جبران خسارت آنان گردد مي بايست در صدد جبران خسارت آنها برآيند.

 

 

كار در كانادا - حقوق و پرداختي ها

حقوق كارمندان جهت كار در كانادا مي بايست در يك روز معين از ماه بر طبق دستمزد عمومي كه در هراستان تعيين گرديده است پرداخت شود كه براي هر استان متفاوت و طبق قوانين خودشان مي باشد.كمترين پرداختي ها در هر ساعت در استان هاي آلبرتا (8.40$ ) ، بريتيش كلمبيا (8 دلار) ، نيو برانزويك (7.75$) و پرنس ادوارد آيلند (8دلار) مي باشد . ميزان حقوق كارمندان جهت كار در كانادا هر شش تا هجده ماه بررسي مي گردد و در صورت پايين بودن نرخ جديد اعلام مي گردد كه البته به كارفرما بستگي خواهد داشت.


كار در كانادا - نوع جنسيت شاغلين

_تعداد آقايان :12700
_تعداد بانوان:13200

به طور مثال پراكندگي جمعيت در بخش توليدات و خدمات جهت كار در كانادا را مشاهده مي كنيم:

 

شاغلين بر حسب هزار نفر

جنسيت

مرد

زن

كل

توليدات (بخش كشاورزي)

3.070

920

3.990

بخش خدماتي

5,500

6,642

12.142

تعداد كل

8,570

7.562

16,132

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا و نحوه كاريابي در كانادا

1.اخذ مجوز كار براي اتباع غير كانادايي كه يا از طريق اخذ اجازه كار به واسطه ويزاي تحصيلي مي باشد و يا از طريق اخذ مجوز كار به صورت مستقيم است.

2.داشتن كد تامين اجتماعي SIN براي كسب مجوز كار در كانادا الزامي مي باشد.

3.داشتن رزومه آماده و قوي مرتبط با رشته تحصيلي كه در آن از تجربيات كاري و مهارت ها و توانايي هاي متقاضي كار در كانادا شرح داده شده باشد. اين رزومه يكي از مهم ترين مواردي است كه براي كارفرمايان بسيار حائز اهميت مي باشد.

4. جستجو در سايت هاي كاريابي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۱۳ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

طراحي سايت


طراحي سايت

 

مراحل انجام كار طراحي سايت شيراز

 1. ابتدا هدف كاري شما بررسي شده و با توجه به نيازهاي آن و بودجه شما ، براي آن برنامه ريزي شده و امكانات مورد نياز وب سايت اعلام مي گردد.

 2. سپس در يك جلسه كاري مشترك با حضور شما و كارشناسان برنامه نويسي و كارشناس گرافيك ، ساختار وب سايت ، نحوه پياده سازي هر صفحه ، امكانات مربوط به مديريت وب سايت ، طرح بندي و رنگ بندي وب سايت بررسي مي شود و براي نحوه پياده سازي وب سايت برنامه ريزي مي گردد.

 3. وب سايت شما توسط متخصصين برنامه نويسي و گرافيست پياده سازي مي شود .

 4. وب سايت به شما تحويل داده شده و شما مي توانيد وب سايت را بررسي و در صورتي كه مي خواهيد بخش هايي از وب سايت اصلاح شود ، آنها را به ما اطلاع دهيد.

 5. ويرايش هاي نهايي روي وب سايت شما انجام مي گيرد و وب سايت نهايي به شما تحويل داده مي شود .

 6. آموزش هاي مورد نياز جهت كار كردن به وب سايت به شما داده مي شود و مشاوره و راهنمايي هاي لازم جهت بهبود تجارت الكترونيك به شما داده مي شود .

 7. اكنون شما مي توانيد تجارت الكترونيك خود را آغاز نماييد.

 8. در بازه هاي زماني مختلف ، وب سايت شما توسط كارشناسان ما بررسي شده و درصورت لزوم پيشنهادهاي لازم جهت بهبود كسب و كارتان به شما ارائه مي گردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۱:۲۴ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

كار در آلمان


كار در آلمان

 

آلمان يكي از كشورهايي است كه به دليل شرايط اقتصادي و بازار كار مناسب مورد توجه متقاضيان زيادي از كشورهاي مختلف در سراسر دنيا جهت كار در آلمان قرار مي گيرد. از جمله جاذبه هاي اين كشور براي مهاجرت افراد حقوق بالا، شرايط شغلي خوب و امنيت شغلي بالا مي باشد كه جوانان زيادي را به خود جذب مي كند. به طور كلي مي توان گفت امروزه آلمان بازار كار بسيار خوبي براي رشته هاي مختلف به خصوص براي مهندسين داشته و همچنين خدماتي كه براي كارمندان خود ارايه مي نمايد و با توجه به نرخ بيكاري بسيار پايين، اين كشور مقصد امني محسوب مي گردد. جهت مهاجرت به اين كشور از طريق ويزاي كاري و كار در آلمان راه هاي متعددي وجود دارند كه به بررسي آنها مي پردازيم.

 

كار در آلمان

 

كار در آلمان - پس از اتمام تحصيلات در اين كشور مشغول به كار شويد

در اين مورد شخص متقاضي كار در آلمان مي تواند قبل از اتمام دوره ي تحصيلي و ابطال ويزاي تحصيلي اش، شغل كاملا مرتبط با رشته ي خود را در سايت هاي كاريابي و يا با پر كردن فرم در شركت هاي مختلف پيدا نمايد، در قوانين اين نوع ويزا براي هر رشته سقف حقوق دريافتي تعيين  گرديده ومتقاضي ميبايست شغلي با همان ويژگي پيدا نموده و ويزاي تحصيلي خود را به ويزاي كاري تبديل نمايد، داشتن مدرك زبان آلماني به پيدا كردن كار بسيار كمك نموده و مفيد خواهد بود.پس از گذشت 4 سال فعاليت كاري در آلمان و پرداخت ماليات به دولت مي تواند درخواست اقامت دائم داده و پس از سه سال تابعيت اين كشوررا دريافت نمايد كه به همين ترتيب براي افراد خانواده اش مي تواند اقامت اين كشور را نيز اخذ كند.

 

كار در آلمان - پيشنهاد كاري (Job offer)

اگر شركت يا كارفرمايي در كشور آلمان به متقاضي كار در آلمان پيشنهاد كاري دهد، شخص حدودا 3 ماه فرصت دارد تا خود را به آلمان رسانده و در صورت تاييد نهايي و گرفتن كار در آلمان مي تواند پس از 4 سال درخواست اقامت دائم دهد. البته پروسه ي اخذ پيشنهاد شغلي به اين آساني نبوده و ابتدا شركت آلماني پست مد نظر را در روزنامه اين كشور آگهي مي كند تا در صورت يافتن فرد آلماني پست را به او دهند ، اگر كسي براي استخدام پيدا نشد سپس چندين بار در اتحاديه اروپا آگهي تكرار شده و باز هم اگر پست خالي ماند، پيشنهاد شغلي به فرد متقاضي كار در آلمان داده مي شود.كه فرد پس از دو سال كاري مستمر مي تواند بلو كارت را اخذ نموده و از طريق آن خانواده ي خود را به آلمان برده، پس از پنج سال به اقامت دائم برسند.

 

كار در آلمان - ويزاي Job seeker  يا جستجوي كار آلمان

متقاضيان كار در آلمان كه مي خواهند براي كار در آلمان اقدام نمايند در صورت داشتن شرايط و صلاحيت لازم مي توانند براي ويزاي جست و جوي كار در آلمان درخواست دهند. پروسه ي اخذ ويزا به اين صورت است كه با توجه به مدرك تحصيلي و سابقه ي كاري شما، فرصتي شش ماهه براي پيدا كردن شغل مد نظر در همان زمينه به شما داده مي شود. در صورتي كه بتوانيد كارفرماي مورد نظرتان را پيدا كنيد مي توانيد در اين كشور بمانيد و پس از حدودا دو سال مي توانيد blue card آلمان را دريافت نماييد.شغل مد نظر خود را مي توانيد از طريق سايت هاي كاريابي و يا ارسال رزومه خود به شركت هايي كه به كارمند نياز دارند پيدا نموده و يكي از گزينه هاي مناسب را انتخاب نماييد.

 

كار در آلمان

 

 كار در آلمان - شرايط كلي

_داشتن حداقل مدرك ليسانس در زمينه ي شغلي مد نظر

_داشتن سابقه ي كاري حداقل 3 تا 5 سال مرتبط با مدرك تحصيلي

_سن زير 40 سال

_مدرك زبان آلماني B1 يا آيلتس 6 (اگر شغل مد نظرشان به زبان انگليسي ارائه شود)

_گردش حساب مالي كه مبلغ دقيق آن در سايت سفارت درج شده است

 

كار در آلمان - خود اشتغالي

طبق قوانين دولتي مهاجرت در كشور آلمان شما مي توانيد از طريق خود اشتغالي و كار در آلمان به اقامت برسيد. مي توان گفت زماني با ويزاي خود اشتغالي شما موافقت مي شود كه به حيطه و زمينه ي شغلي شما در آن كشور نياز باشد يا طرح اقتصادي (بيزينس پلن) مناسبي ارائه نماييد. حتي اگر خود اشتغالي از طريق يك شغل عادي مانند تاسيس هايپر ماركت باشد بايستي تاثيرات مثبتي كه در منطقه ي مد نظر به همراه دارد و حساب مالي قوي پشتوانه ي طرح در نظر گرفته شود.

عواملي كه بر اخذ ويزاي خود اشتغالي جهت كار در آلمان تاثير گذارند عبارتند از:

_تجارب و سوابق كاري فرد متقاضي كار در آلمان

_مقدار سرمايه پشتوانه(كه به توجه به فيلد كاري شخص متقاضي و ميانگين هزينه هاي آن تخصص در همان برهه ي زماني تعيين مي گردد)

_عملي شدن طرح ارائه شده ي شخص متقاضي كار در آلمان

_تاثيري كه بر اقتصاد آن منطقه دارد

_نو آوري و تازگي ايده ي داده شده

_ميزان تاثير طرح بر استخدام و كار منطقه

_نياز منطقه اي به آن شغل

در قوانين كار در آلمان و مهاجرت به آلمان از طريق خود اشتغالي تا قبل از سال 2012 بايد 5 نفر آلماني را استخدام مي كرديد تا بتوانيد شرايط لازمه را داشته باشيد، كه اين قانون برداشته و همچنين نيازي به دانستن زبان آلماني نداريد مي توان گفت هيچ زمان مهاجرت به آلمان از طريق خود اشتغالي به اين آساني نبوده است.

مراحل اخذ ويزاي خود اشتغالي جهت كار در آلمان:

جهت كار در آلمان و اخذ ويزاي خود اشتغالي ابتدا طرح توجيهي اقتصادي خود را ارائه مي دهيد و حساب بانكي پشتوانه ي طرح، همچنين هدفتان براي پيگيري و ادامه ي طرح را به سفارت اعلام مي كنيد. اگر با طرح شما موافقت و ويزا براي شما صادر گرديد براي ثبت شركت اقدام مي كنيد كه در صورت نداشتن اقامت موقت اين كشور طبق قوانين جاري اين كشور نمي توانيد حساب بانكي داشته و در نتيجه ثبت شركت نماييد؛ بنابراين بايد از يك شخص آلماني كمك بگيريد كه ما براي حل اين مشكل راه حل مناسب به شما ارائه خواهيم نمود.

اگر فرد متقاضي كار در آلمان دانشجوي يكي از دانشگاه هاي خوب دولتي كه مورد تاييد دولت آلمان مي باشد بوده و يا به عنوان پژوهشگر شناخته شده و فارغ التحصيل شده باشد با تصميم مستقيم سفارت و كنسولگري اين كشور مي تواند ويزاي خود اشتغالي را جهت كار در آلمان بدون گذراندن مراحل ذكر شده ي قبلي دريافت نمايد و مرتبط با رشته ي تحصيلي خود تحقيقات خود را در اين كشور پيگيري نمايد.

 

كار در آلمان - تخصص

اگر قصد داريد از طريق تخصص جهت كار در آلمان به اين كشور مهاجرت نماييد نياز به داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد كشور آلمان مي باشيد. همچنين تسلط به زبان آلماني در سطح B1 كه نشان دهنده ي توانايي شما در برقراري ارتباط است. مورد ديگر داشتن سابقه ي كاري حداقل سه سال در زمينه ي رشته ي تحصيلي تان و درخواست براي نيروهاي متخصص در رشته هاي مورد نياز(رشته هايي كه كمبود نيروي كار دارند مانند علوم طبيعي/رياضي/مهندسي كامپيوتر و...) يا رشته هاي خاص و سن شخص متقاضي كار در آلمان كه مي بايست كمتر از 42 سال باشد مد نظر است.كار در آلمان - اخذ ويزاي كاري آلمان (blue card)

متقاضيان كار در آلمان كه از طريق پيشنهاد كاري(job offer) يا ويزاي جست و جوي كار وارد اين كشور مي شوند مي توانند از طريق اخذ بلو كارت در اين كشور مانده و اقامت دائم آلمان را به دست آورند. اين روش كه با الهام از گرين كارت آمريكا و پرچم اتحاديه اروپا كه به رنگ آبي است كارت آبي ناميده شد جذب نيروهاي متخصص غير اروپايي كه دركشور با كمبود نيروي كاري آن ها مواجه هستند مي باشد و در واقع مي توان گفت در بلو كارت كارفرمايان ملزم به پيشنهاد كار به يك فرد آلماني براي پست هاي خالي نبوده و مي توانند به طور مستقيم به متخصصين خارجي پست مد نظر را محول كنند.

شخص متقاضي كار در آلمان بايد قرارداد كاري با يك كارفرماي آلماني را به سفارت ارائه داده و در اين قرارداد حداقل درآمد سالانه 45000 يورو باشد، متخصصين و نيروهايي كه در ليست مشاغل مورد نياز قرار دارند مي توانند با حقوق 35000 يورو در سال نيز براي اخذ كارت آبي اقدام نمايند.سابقه ي كاري فرد مورد نظر تاثير زيادي در اخذ ويزا در اين نوع مهاجرت خواهد داشت، مدرك تحصيلي شخص نيز نبايد پايين تر از ليسانس باشد، همچنين سن فرد متقاضي بهتر است كمتر از 45 سال باشد زيرا در روند اخذ ويزا از سفارت مشكل سازخواهد بود.


كار در آلمان - مشاغل مورد نياز در آلمان

_مهندس مكانيك
_مهندس فناوري اطلاعات
_مهندس خودرو و فلزات
_مهندس برق
_مهندس جوش
_مهندس الكترونيك
_مهندس ساختمان
_مهندس اتوماسيون صنعتي
_ارتوپد
_مهندس رباتيك
_لوكوموتيوران
_سنگ تراش
_توانبخش
_برنامه نويس
_متخصص بهداشت و درمان
_پرستار
_راننده ي لوكوموتيو
_كارگر فلز و جوشكار
_لوله كش، تهويه مطبوع
_مكاترونيك
_مهندس اتوماسيون

 

كار در آلمان - ثبت شركت

تمامي علاقه مندان به كار در آلمان و راه اندازي كسب و كار و اخذ اقامت در كشور آلمان مي توانند از طريق ثبت شركت به اين هدف خود دست يابند. يكي از خصوصيات منحصر به فرد ثبت شركت در اين كشور عدم نياز به شريك يا سهام دار خارجي (آلماني) مي باشد كه اين امكان را براي شخص فراهم مي سازد كه مالكيت تمام سهام را از آن خود كند.مدرك تحصيلي شخص متقاضي مي بايست ليسانس به بالا بوده و سن وي زير50 سال باشد، در ادامه مبالغ لازم براي سرمايه گذاري را ذكر خواهيم نمود.

از ديگر مزاياي ثبت شركت جهت كار در آلمان مي توان به موارد زير اشاره نمود:

_گزينه هاي شغلي متعدد 

_استفاده از حق ارتباط با ساير كشورهاي دنيا به عنوان يك شركت آلماني 

_فرصت استفاده از مزايا و شركت در مناقصات شركت هاي سراسر دنيا

_حساب بانكي در ديگر كشورها بدون ماليات

_استفاده از وام هاي تجاري با بهره هاي بسيار پايين

_عدم وجود محدوديت در نوع فعاليت شركت

_اعتبار شغلي بالا

 

جهت اخذ ويزاي اقامت از طريق ثبت شركت جهت كار در آلمان بايستي مدارك زير را تهيه نماييد:

_طرح تجاري شما(بيزينس پلن)

_مدارك حساب مالي شما

_تجارب پيشين شما در تجارت

_تاثيرات كسب و كار شما بر اقتصاد اين كشور

 

 لازم به ذكر است كار در آلمان و ثبت شركت براي مبالغ بالاي 250.000 يورو درخواست اقامت نيازي به بيزينس پلن نخواهد داشت.

يكي از رايج ترين نوع ثبت شركت جهت كار در آلمان، ثبت شركت با مسئوليت محدود مي باشد كه براي شروع كار شخص متقاضي كار در آلمان بايد حداقل 25 هزار يورو هزينه كند.قالب اين نوع شركت دولتي بوده و بايد حداقل5 نفر اعضا داشته باشد و كمترين سرمايه براي راه اندازي اين نوع شركت 50 هزار يورو است.

نوعي ديگر از ثبت شركت در آلمان جهت كار در آلمان، تاسيس شعبه اي از شركت كشور مبدا مي باشد كه در واقع مي توان گفت شعبه اي آلماني از شركت اصلي در اروپاست. در اين مورد حداقل سرمايه در نظر گرفته نمي شود و تمامي حقوق شركت وابسته به شركت مادر در ايران است.

شركت هاي انعطاف پذير نوع ديگري از شركت ها جهت كار در آلمان مي باشند كه توسط دو يا چند نفر اداره مي شوند واز نظر نوع كسب و كار نيز مي تواند هنر شخص يا مهارت خاص فردي  يا ارائه خدمات باشد.

و در انتها شركت هاي تجاري بازرگاني جهت كار در آلمان كه توسط چند شريك طبق قرارداد خاصي اداره مي شوند ومي توانند خدمات خاص و يا مهارت هايي را براي عرضه به افراد ارائه دهند.

 

 

 كار در آلمان براي ايرانيان و ويزاي كار

آلمان كشور فرصت هاست و نه تنها براي مردم كشورخود بلكه براي مهاجران نيز سرشار ازموقعيت هاي مناسب مي باشد، بنابراين شانس كاردراين كشور به ايرانياني تعلق مي گيرد كه صلاحيت هاي لازم را از لحاظ مدرك تحصيلي، تجربه ي كاري،سن و زبان آلماني داشته باشند و ازطريق اخذ ويزا مي توانند فرصت كار در آلمان و ماندن و اخذ اقامت دائم را داشته باشند.در اين ميان افرادي كه شرايط لازمه را نداشته باشند بهتراست اقدام نكنند.

 

هزينه ويزاي كار در آلمان

براي اخذ ويزاي جست و جوي كار آلمان شما نياز به پرداخت وجهي جهت رزرو نوبت سفارت خواهيد داشت و غير از اين مورد پرداختي نخواهيد داشت ،زيرا اين فرصت شش ماهه به تمامي افراد واجد شرايط به صورت رايگان تعلق مي گيرد، همچنين در ويزاي پيشنهاد كاري (جاب آفر) معمولا پر كردن فرم استخدام شركت ها رايگان بوده و نياز به پرداخت هزينه نمي باشد.

 


مقايسه آلمان با ساير كشورها

در مقايسه با ويزاي كاري كانادا و استراليا و ساير كشورهاي اروپايي شرايط راحت تري داشته و بدون نياز به مدرك زبان مي توان اقدام نمود كه بديهي است شانس بيشتر نصيب كساني مي شود كه تسلط بيشتري بر روي زبان آلماني يا انگليسي دارند، همچنين شانس بيشتري براي پيدا كردن كار خواهيد داشت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۹:۰۶ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

سرمايه گذاري كانادا


سرمايه گذاري كانادا

 

اولين و مهم ترين نكته درباره سرمايه گذاري كانادا اين است كه در حال حاضر اين روش مهاجرتي بسته شده و فقط به چند استان محدود مي باشد.

افرادي كه داراي ميزان سرمايه بالا، تجربه مديريتي و بيزينسي هستند مي توانند براي سرمايه گذاري كانادا اقدام كنند.

متقاضي سرمايه گذاري كانادا جهت گرفتن اقامت براي خود و خانواده اش مي بايست مبلغ 800 هزار دلار كانادا را به مدت 5 سال در برنامه فدرال (به غير از استان كبك) سرمايه گذاري كند. اين روش داراي تضمين كامل بوده و دولت فدرال بعد از بازه 5 ساله تمام پول را (بدون سود) به سرمايه گذار باز مي گرداند. ضمناً فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا نيازي به داشتن مدرك زبان ندارد و جالب است بدانيد كه تعهدي در قبال تاسيس بيزينس نيز نخواهد داشت.

در روش ديگر متقاضي سرمايه گذاري كانادا مي تواند به جاي 800 هزار دلار، 180 هزار دلار كانادا سرمايه گذاري كند و از مزاياي اين روش برخوردار گردد با اين تفاوت كه اگر متقاضي سرمايه گذاري كانادا استفاده از طرح 180 هزار دلاري را انتخاب كند بايد در نظر داشته باشد كه اين مبلغ ثابت نيست و بر اساس تغيير نرخ بهره بانكي دچار تغيير مي شود و نكته ديگر اين كه اين پول غير قابل بازگشت است.

 

سرمايه گذاري كانادا

 

شرايط سرمايه گذاري كانادا

- داشتن حداقل 1 ميليون و 600 هزار دلار كانادا بعنوان دارايي خالص جهت سرمايه گذاري كانادا كه مي تواند شامل اموال منقول و غير منقول شود و حداقل 6 ماه از تاريخ تملك آن گذشته باشد. هيچ اجباري براي انتقال تمام دارايي ها جهت سرمايه گذاري كانادا به اين كشور وجود ندارد. جهت سرمايه گذاري كانادا در استان كبك بخشي از دارايي فرد سرمايه گذار مي تواند به نام شخص ديگري مثل همسرش باشد.

متقاضي سرمايه گذاري كانادا مي تواند هرجاي ديگري به غير از استان كبك را به عنوان مقصد انتخاب كند. دليل اين مسئله آن است كه دولت فدرال كبك برنامه سرمايه گذاري مخصوص به خود را به متقاضيان مهاجرت به كانادا از طريق سرمايه گذاري ارائه مي كند. جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مطلب مربوط به مهاجرت به كانادا از طريق سرمايه گذاري كبك را مطالعه نماييد.

- داشتن تجربه مديريتي جهت سرمايه گذاري كانادا به ميزان حداقل دو سال در بازه 5 سال قبل از درخواست سرمايه گذاري كانادا كه خود شامل دارا بودن سِمت مديريت شركت هاي توليدي و خدماتي و يا ارائه ميزان ماليات پرداخت شده و مدارك بيمه اي افراد تحت استخدام خود مي شود. يا در حالتي ديگر فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا مي تواند مداركي ارائه دهد كه نشانگر مديريت وي بصورت تمام وقت با داشتن حداقل دو كارمند باشد.

- سن، ميزان تحصيلات، ميزان تجربه، قابليت سازگاري و داشتن مهارت زبان همگي در تصميم گيري براي سرمايه گذاري كانادا مورد توجه زيادي قرار خواهند گرفت. اما داشتن مدرك زبان انگليسي و فرانسه جهت سرمايه گذاري كانادا الزامي نيست.
يكي ديگر از روش هاي سرمايه گذاري كانادا اقدام در برنامه هاي استارت آپ است كه اخيراً توجه زيادي را به خود جلب كرده است. در اين برنامه افراد متقاضي ويزاي استارت آپ كانادا مي بايست يك صندوق سرمايه را (كه خود دولت كانادا آنها را تعيين مي كند) به عنوان پشتيبان طرح استارت آپ خود برگزينند و بايد حداقل از يكي از روش هاي سه گانه زير جهت شروع پروسه اقدام كنند:
1. درصورتي كه فرد سرمايه گذار از طريق صندوق سرمايه ونچر (Venture capital fund) اقدام به سرمايه گذاري كند، حداقل 200 هزار دلار كانادا را به اين منظور بايد تسليم صندوق مورد نظر كند.
2. درصورتي كه فرد سرمايه گذار از طريق گروه سرمايه گذاري انجل (Angel investor group) اقدام به سرمايه گذاري كند، حداقل 75 هزار دلار كانادا را به اين منظور بايد تسليم صندوق مورد نظر كند.
3. درصورتي كه طرح استارت آپ فرد متقاضي در يكي از مراكز رشد كسب و كار (Business Incubator) پذيرفته شود، وي نيازي به تسليم هزينه نخواهد داشت و مركز به پرورش و ارتقاي طرح كمك خواهد كرد. نكته قابل توجه در اين مورد آن است كه طرح بيزينسي و استارت آپ افراد متقاضي حتماً مي بايست مورد قبول واقع شود و ارزش آن به مركز رشد جهت پرورش به اثبات برسد.
 

سرمايه گذاري كانادا – برنامه استاني

اين روش مهاجرت به كانادا به متقاضيان اين امكان را مي دهد كه در برنامه هايي غير از برنامه هاي فدرال دولتي  در برنامه هاي استاني شركت كنند. هر استان بصورت سالانه ليستي از تعدادي از مشاغل و شرايط براي پذيرش تعداد محدودي مهاجر تعيين مي كند كه نسبت به روش هاي ديگر مهاجرت به كانادا گاهاً راحت تر و سريعتر انجام مي شود. در ادامه با برخي از روش هاي استاني جهت سرمايه گذاري كانادا آشنا مي شويم.

 

سرمايه گذاري كانادا

 

سرمايه گذاري كانادا - استان كبك

استان كبك با جمعيتي در حدود 8.5 ميليون نفر در شرق كانادا واقع شده است. مركز اين استان شهر كبك و شهر مهم ديگر اين استان، مونترال مي باشد. جمعيت اين استان غالبا به زبان فرانسوي صحبت مي كنند. روش سرمايه گذاري استان كبك كه يكي از آسان ترين و مطمئن ترين روش هاي مهاجرت به كانادا مي باشد همه ساله پذيراي تعداد زيادي مهاجر از سراسر دنيا به كانادا است. در اين روش فرد متقاضي مهاجرت استاني كبك به همراه خانواده اقامت دائم كانادا را دريافت مي كند و در هر نقطه از كانادا كه بخواهد مي تواند زندگي كند. اين برنامه به افراد مشغول در حرفه هايي مانند پزشكي، جراحي و داروسازي؛ وكلاي دادگستري؛ مالكان هتل ها و شركت هاي معتبر و مديران ارشد شركت هاي دولتي و خصوصي و چند حرفه ديگر توصيه مي شود.

مزاياي سرمايه گذاري در استان كبك:

1. اخذ اقامت دائم كانادا براي خود فرد و خانواده وي

2. سرمايه گذاري بدون ريسك

3. داشتن مدرك زبان فرانسه (متوسط رو به پيشرفته) مزيت بسيار بزرگي محسوب مي شود.

4. اين برنامه نسبت به برنامه هاي ديگر زمان بسيار كمتري مي برد و تقريبا بدون فوت وقت انجام مي پذيرد.

ميزان سرمايه خالص فرد: 2 ميليون دلار كانادا

5. فرد سرمايه گذار الزامي به راه اندازي شغل يا كارآفريني در كبك ندارد.

ميزان سرمايه مورد نياز جهت سرمايه گذاري كانادا: 1 ميليون و 200 هزار دلار كانادا

در اين روش جهت سرمايه گذاري كانادا مي بايست يك بانك معتبر كانادايي بين فرد سرمايه گذار و دولت كانادا به عنوان واسطه عمل نمايد. همچنين فرد متقاضي سرمايه گذاري كبك مي بايست سوابق مديريتي خود را نيز نشان دهد. در همين راستا وي بايد در بازه 5 سال قبل از اقدام حداقل به مدت دو سال به صورت فعال در سمت مدير يا مديريت ارشد در زمينه هاي كشاورزي، تجارت و صنعت مشغول به فعاليت بوده باشد. افراد پس از اخذ اقامت از حقوق شهروندي مانند بيمه و تحصيل رايگان بهره مند خواهند شد.

* بدون نياز به داشتن مدرك زبان.
* در اين برنامه سن افراد ملاك عمل قرار نمي گيرد و افراد بالاي 18 سال مي توانند در اين برنامه اقدام كنند. اما به اين نكته بايد توجه داشت كه سنين پس از 35 سال و تا سقف 47 سال از امتيازات لازم براي احراز شرايط مي كاهد.
* افراد در اين برنامه نيازي به ارائه مدرك تحصيلات عاليه ندارند؛ هر چند داشتن حداقل يك مدرك تحصيلي و ارائه آن در فرم هاي مربوطه و پيوست مدارك آن تاثير مثبت خود را در روند پرونده نشان خواهد داد.

 

سرمايه گذاري كانادا - استان بريتيش كلمبيا

استان بريتيش كلمبيا غربي ترين استان كاناداست كه لز جنوب با ايالات متحده آمريكا نيز داراي مرز مشترك است. اين استان در حاشيه اقيانوس آرام قرار داشته و به داشتن آب و هواي عموماً سرد و برفي مشهور است. حدود 5 ميليون نفر در اين استان زندگي مي كنند. بزرگترين شهر اين استان شهر ونكوور و مركز آن شهر ويكتوريا مي باشد. شرايط سرمايه گذاري كانادا در استان بريتيش كلمبيا را با هم مرور مي كنيم.

ميزان سرمايه خالص فرد: 400 هزار تا 800 هزار دلار كانادا

ميزان سرمايه مورد نياز جهت سرمايه گذاري: 200 هزار تا 500 هزار دلار كانادا جهت خريد يك بيزينس فعال در  ونكوور يا شهرهاي اطراف آن.

نكته: مزيت سرمايه گذاري كانادا در اين استان اين است كه بريتيش كلمبيا تنها استاني است كه در همان ابتداي شروع پروسه به افراد مجوز كار اعطا مي كند.

 

الزامات سرمايه گذاري كانادا در استان بريتيش كلمبيا:

* داشتن مدرك زبان (مدرك آيلتس با حداقل نمره 5)

* داشتن بيزينس پلن

* داشتن مدارك تحصيلات تكميلي

* ايجاد اشتغال براي حداقل سه نفر كانادايي

* فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا در اين استان بايد حتما بصورت دائم در محل سرمايه گذاري حضور داشته باشد.

 

سرمايه گذاري كانادا - استان ساسكاچوان

حداقل ميزان سرمايه خالص فرد: 500 هزار دلار كانادا

حداقل ميزان سرمايه مورد نياز جهت سرمايه گذاري: 300 هزار دلار كانادا جهت خريد يك بيزينس فعال در 

در اين شهرهاي ساسكتون و رجينا، و 200 هزار دلار كانادا جهت راه اندازي بيزينس در مناطق ديگر.

نكته: در صورتي كه ميزان مبلغ سرمايه گذاري كانادا بيشتر از يك ميليون دلار كانادا باشد، مالكيت كل آن در اختيار خود فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا خواهد بود. در غير اين صورت يعني در صورت سرمايه گذاري كمتر از يك ميليون دلار كانادا حداقل يك سوم از مالكيت بيزينس بايد به دولت فدرال كانادا واگذار گردد.

 

روش اول سرمايه گذاري كانادا در اين استان: سرمايه گذاري در رشته كشاورزي.

ميزان سرمايه خالص: حداقل 500 هزار دلار كانادا كه لازم نيست كل آن در كانادا موجود باشد.

ميزان سرمايه مورد نياز جهت شروع برنامه: 75 هزار دلار كانادا.

 

روش دوم سرمايه گذاري كانادا در اين استان: سرمايه گذاري در رشته هاي غير كشاورزي

ميزان سرمايه خالص: حداقل 500 هزار دلار كانادا كه لازم نيست كل آن در كانادا موجود باشد.

ميزان سرمايه مورد نياز جهت شروع برنامه: 300 هزار دلار كانادا و طبق بيزينس پلن برنامه مهاجرت استاني.

 

الزامات سرمايه گذاري كانادا در استان ساسكاچوآن:

* اعلام علاقه مندي از طريق فرم EOI

* داشتن حداقل 3 سال سابقه مديريتي در بازه زماني 5 سال قبل از اقدام

* در هر دو روش فرد متقاضي بايد مدرك زبان آيلتس حداقل با نمره 5 ارائه كند.

* در همه روش ها فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد به صورت دائم در محل سرمايه گذاري حضور داشته باشد.

* ايجاد اشتغال براي حداقل 3 نفر كانادايي يا افراد مقيم دائم اين كشور

 


سرمايه گذاري كانادا - استان هاي نوااسكوشيا و نيوبرانزويك

ميزان سرمايه خالص: حداقل 600 هزار دلار كانادا (بصورت ملك يا پول نقد) كه لازم نيست كل آن در كانادا موجود باشد و حداقل 300 هزار دلار آن بايد قابليت تبديل به نقد را داشته باشد.

حداقل ميزان مورد نياز جهت سرمايه گذاري كانادا: 250 هزار دلار كانادا.

شرط اقدام براي اخذ اقامت كانادا در روش سرمايه گذاري كانادا آن است كه فرد بايد ويزاي كار دريافت كرده و تعهداتي كه دولت بر عهده وي قرار ميدهد را به نحو احسنت انجام دهد.

 

الزامات سرمايه گذاري كانادا در استان هاي نوااسكوشيا و  نيوبرانزويك

* در هر دو استان فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد مدرك زبان آيلتس حداقل با نمره 5 ارائه كند.

* فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد بين 22 تا 55 سال سن داشته باشد.

* در هر دو استان فرد بايد به صورت دائم در محل سرمايه گذاري حضور داشته باشد.


سرمايه گذاري كانادا - استان منيتوبا

ميزان سرمايه خالص: حداقل 500 هزار دلار كانادا (بصورت ملك يا پول نقد) كه لازم نيست كل آن در كانادا موجود باشد.

ميزان سرمايه مورد نياز جهت شروع برنامه سرمايه گذاري كانادا: 250 هزار دلار كانادا در شهر وينيپگ و يا 150 هزار دلار كانادا در شهرهاي ديگر اين استان.

شرط اقدام براي اخذ اقامت كانادا در روش سرمايه گذاري كانادا در اين استان آن است كه فرد بايد ويزاي كار دريافت كرده و تعهداتي كه دولت بر عهده وي قرار مي دهد را به نحو احسنت انجام دهد.

 

الزامات سرمايه گذاري كانادا در استان منيتوبا:

* در اين روش فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد مدرك زبان آيلتس حداقل با نمره 5 ارائه كند.

* در اين روش فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد به صورت دائم در محل سرمايه گذاري حضور داشته باشد.

 

سرمايه گذاري كانادا - استان اونتاريو

ميزان سرمايه خالص: حداقل 800 هزار دلار كانادا

حداقل ميزان مورد نياز جهت سرمايه گذاري: 500 هزار دلار كانادا.

نكته: در اين روش سرمايه گذاري كانادا ابتدا يك ويزاي كار دو ساله به فرد داده مي شود كه در مهلت آن فرد مي تواند بيزينس خود را راه اندازي كند و به سوددهي برساند. متقاضي سرمايه گذاري كانادا در طول اين مدت به مدت حداقل 9 ماه بايد بصورت مداوم در استان حضور داشته باشد.

 

الزامات سرمايه گذاري كانادا در استان اونتاريو:

* اعلام علاقه مندي از طريق فرم EOI

* داشتن حداقل 3 سال سابقه مديريتي در بازه زماني 5 سال قبل از اقدام

* فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد مدرك زبان آيلتس حداقل با نمره 5 ارائه كند.

* در همه روش ها فرد متقاضي سرمايه گذاري كانادا بايد به صورت دائم در محل سرمايه گذاري حضور داشته باشد.

* ايجاد اشتغال براي حداقل 2 نفر كانادايي يا افراد مقيم دائم اين كشور

* متقاضي سرمايه گذاري كانادا طي 12 ماه قبل از درخواست بايد از اين استان بازديد داشته باشد.

 

 

البته لازم به ذكر است كه روش هاي سرمايه گذاري كانادا نياز به برنامه ريزي دقيق و انجام مشاوره هاي منظم و مداوم در طول پروسه پرونده تا حصول نتيجه دارد. در همين راستا، مشاورين مجرب موسسه مهاجرتي آينده سازان مهر و آينده سازان ايرانيان همواره پشتيبان شما جهت سرمايه گذاري كانادا خواهند بود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۶:۴۴ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

ويزاي توريستي كانادا


ويزاي توريستي كانادا

 

با توجه به شرايط خوبي كه براي گرفتن ويزاي توريستي كانادا وجود دارد شانس اخذ ويزاي مولتي ۵ ساله افزايش يافته است، شما مي توانيد با داشتن دعوت نامه يا مدارك مناسب با همكاران بخش كاناداي اميران ويزا مراجعه و اقدام به درخواست ويزاي توريستي كانادا نماييد.

 

 

مدارك مورد نياز براي اخذ ويزاي توريستي كانادا

- اصل پاسپورت متقاضي ويزاي توريستي كانادا با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام كليه پاسپورت هاي قديمي كه در آن ها ويزا درج شده است.

- يك قطعه عكس جديد ۳٫۵*۴٫۵ رنگي با زمينه سفيد

- ترجمه شناسنامه

- ترجمه سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر متقاضي ويزاي توريستي كانادا (در صورت همراهي فرزندان حتما گواهي اشتغال به تحصيلشان ترجمه شود.)

- تكميل فرم اطلاعات فردي و فرم اطلاعات خانوادگي براي هر يك از متقاضيان ويزاي توريستي كانادا به صورت جداگانه

- مدارك مالي، شامل نامه تمكن بانك به زبان انگليسي و ممهور به مهر امور بين الملل بانك به همراه گردش چهار ماهه حساب كه نشان دهنده ميزان درآمد ماهيانه متقاضي ويزاي توريستي كانادا باشد. در صورتي كه گواهي سپرده بلندمدت، گواهي خريد سهام يا اوراق بهادار، سند اتومبيل و اجاره نامه داريد نيز ارائه دهيد (مدت اعتبار نامه تمكن مالي و ريزپرينت ۴ ماه اخر يك ماه است.)

- ترجمه اسناد ملكي

- مدارك شغلي متثاضي ويزاي توريستي كانادا:

 1. كارمندان: گواهي اشتغال به كار به زبان انگليسي روي سربرگ شركت (با ذكر تاريخ شروع به كار، عنوان شغلي و درآمد ساليانه، نام مدير يا سوپروايزر و مدت زمان موافقت شده با مرخصي)، ترجمه فيش حقوقي دو ماه آخر، ترجمه ليست بيمه دو ماه آخر و ترجمه حكم كارگزيني
 2.  كارفرمايان: ترجمه “آگهي تاسيس”، “آگهي تغييرات” و آگهي تصميمات” شركت در روزنامه رسمي، ترجمه ليست بيمه و فيش حقوقي دو ماه آخر كارمندان، ترجمه آخرين ليست مالياتي پرداخت شده، نامه تمكن بانك شركت و ريزپرينت ۴ ماه آخر به لاتين
 3.  تجار: ترجمه كارت بازرگاني، گواهي اتاق بازرگاني، ترجمه آخرين ليست مالياتي پرداخت شده، ترجمه ليست پرداخت بيمه
 4.  مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسي يا جواز ساخت
 5.  كارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه پروانه بهره برداري، ترجمه جواز كسب، ترجمه آخرين ليست مالياتي پرداخت شده و ترجمه ليست پرداخت بيمه
 6.  بازنشستگان: ترجمه حكم بازنشستگي و ترجمه فيش حقوقي دو ماه آخر بازنشستگي (در صورت افزايش حقوق، ترجمه حكم افزايش حقوق بازنشستگي ارائه شود.)

- دعوت نامه، شامل مشخصات كامل دعوت كننده و متقاضي ويزاي توريستي كانادا، نسبت، دليل سفر متقاضي، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت و هرگونه موارد مرتبط ديگر (دعوت نامه پس از تنظيم بايد به مهر و امضاي دفتر (Notary Public) برسد.

- مدارك فرد دعوت كننده: ارائه كارت شهروندي (Canadian Citizenship Card)، پاسپورت كانادايي، شناسنامه كانادايي(Canadian Birth Certificate) يا كارت اقامت(PR Card) از سوي فرد دعوت كننده الزامي است. همچنين ساير مدارك فرد دعوت كننده شامل گواهي اشتغال به كار، نامه بانك، برگه هاي مالياتيNotice of) (Assessment و فرم هاي T4 يا T1 تاثير بسيار زيادي روي نتيجه درخواست ويزاي توريستي كانادا براي فرد دعوت شونده دارند.

- در صورت نداشتن دعوت نامه، ارائه رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بليط رفت و برگشت كانادا الزامي است.

- ترجمه رضايت نامه محضري براي همراهي فرزنداني كه بدون يكي از والدين قصد مسافرت دارند. رضايت نامه بايد از سوي كسي باشد كه آن ها را همراهي نمي كند.

 

* كليه مدارك فارسي جهت اخذ ويزاي توريستي كانادا بايد به زبان انگليسي ترجمه رسمي شوند و ترجيحا به تاييد دادگستري برسند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۷:۲۵ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

حمل خودرو خاموش


حمل خودرو خاموش

 

09173102924

خدمات امداد خودرو در شيراز شامل موارد زير است :

حمل اتومبيل به تمام نقاط كشور با بيمه و بارنامه رسمي

حمل با يدك كش

حمل و نقل درون شهري انواع خودرو (خاموش ، صفر ، آفرود ، ون ، كلاسيك ، تصادفي و ...)

امداد باطري در شيراز

اعزام مكانيك در محل با لوازم يدكي دياگ بصورت شبانه روزي

مجهز به مجتمع تعميرگاهي ، صافكاري ، نقاشي ، مكانيكي ، تنظيم موتور ، برقكاري، تراشكار با كادري مجرب و متعهد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۵:۲۰ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

تحصيل در آلمان


تحصيل در آلمان

 

آلمان در قاره اروپا واقع شده و پر جمعيت ترين و صنعتي ترين كشور در اين قاره مي باشد. در سال هاي اخير تحصيل در آلمان به دلايل متعددي بسيار مورد توجه ايرانيان متقاضي تحصيل در خارج از كشور قرار گرفته است. از دلايلي كه تحصيل در آلمان محبوبيت فراواني يافته است مي توان به مواردي از جمله كيفيت بسيار بالاي آموزش در آلمان، دانشگاه هاي رايگان، رتبه و امتياز بالاي دانشگاه ها، زير ساخت مدرن و به روز دانشگاهي، اشتغال به كار پس از تحصيل در آلمان و ساير كشورهاي اروپايي، امكان تحصيل در آلمان به زبان انگليسي و آلماني، تحقيقات و پژوهش در سطح جهاني، امكان اخذ اقامت آلمان پس از تحصيل در آلمان و اشتغال در اين كشور، امكان سفر به كشورهاي شنگن بدون نياز به ويزا، زيبايي طبيعي بالاي اين كشور و فرصت بازديد از موزه ها و باغ هاي بسيار زيبا و ... اشاره كرد. در اين مقاله همراه ما باشيد تا جزئيات تحصيل در آلمان را به طور مفصل بررسي نماييم.

 

تحصيل در آلمان

 

شرايط تحصيل در آلمان

اولين شرط براي تحصيل در آلمان داشتن مدرك زبان آلماني يا انگليسي است.براي تحصيل در آلمان به زبان انگليسي نياز به مدرك آيلتس 6.5 و تحصيل در آلمان به زبان آلماني نياز به مدرك زبان آلماني B1 يا B2 با توجه به مقطع تحصيلي مورد نظر داريد. متقاضيان تحصيل در آلمان پس از فارغ التحصيلي شانس بيشتري براي يافتن كار و اخذ اقامت آلمان خواهند داشت.براي تحصيل در مقطع كارشناسي در دانشگاه هاي اين كشور محدوديت سني وجود ندارد اما به دليل سخت گيري سفارت در ارائه ي ويزا نهايتا تا سن 23 سالگي مي توان براي اين مقطع اقدام نمود.براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا بهتر است فاصله ي زماني زيادي ميان اخذ كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دكترا وجود نداشته باشد.

 

تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي

اگر قصد مهاجرت به آلمان داريد و نگران تحصيل فرزندتان در تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي هستيد، بايد بگوييم كه تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي امر دشواري نيست. فرزندتان براي تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي بايد بتواند به زبان آلماني صحبت كند ورده ي سني 6 سال به بالا مي توانند براي اين مقطع اقدام نمايند كه برخلاف دوره هاي تحصيلي 12 ساله در ايران، طول دوره ي تحصيلي در اين كشور 13 سال مي باشد. اگر فرزندتان به زبان آلماني مسلط نيست بايد در كلاس هاي خصوصي آموزش زبان آلماني چه قبل ازمهاجرت به آلمان و چه بعد از آن شركت نمايد، چرا كه كشور آلمان براي متقاضيان تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي كه زبان آلماني نمي دانند خدمات آموزش زبان آلماني ارائه نمي كند. پس از يادگيري زبان آلماني و اخذ مدرك زبان بي دو ، فرزندتان به راحتي در مدارس محلي براي تحصيل در آلمان در مقطع ابتدايي پذيرفته خواهند شد.اين دوره معمولا 4 تا 6 سال مي باشد.

همچنين براي دانش آموزان زير 18 سال مي بايست پدر يا مادر يا شخصي كه از نظر قانوني حق حضانت كودك را داراست(با ارائه ي گواهي حق حضانت) به همراه او برود و يا فاميل و بستگاني را در اين كشور به عنوان كفيل معرفي نمايند كه در اين صورت مي بايست آدرس محل زندگي دانش آموز و شخص مورد نظر يكي باشد و در واقع كودك مي بايست با آن شخص زندگي كند.

 

تحصيل در آلمان در مقطع دبيرستان

پس از دبستان دوره هاي دبيرستان مي باشند، اگر متقاضيان بين 14 تا 18 سال باشند مي توانند براي تحصيل در مقطع دبيرستان همراه با خانواده به آلمان مهاجرت نموده و دردبيرستان هاي دولتي آلمان تحصيل كنند ولي اگر به تنهايي جهت تحصيل در آلمان در مقطع دبيرستان اقدام نمايد بايد در مدارس شبانه روزي آلمان به تحصيل بپردازد و در خوابگاه اقامت كند.طول اين دوره معمولا 4 سال مي باشد و كيفيت آموزش در مدارس شبانه روزي آلمان نه تنها از مدارس دولتي كمتر نيست بلكه مي توان گفت از نظر امكانات تحصيلي و كيفيت آموزش بالاتر از مدارس دولتي آلمان است. مدارس شبانه روزي آلمان شامل مدارس شبانه روزي بين المللي و محلي است. زبان تحصيل در آلمان در مقطع دبيرستان و در مدارس شبانه روزي بين المللي به زبان انگليسي و در مدارس شبانه روزي محلي به زبان آلماني است.

دبيرستان هاي معتبر آلمان براي تحصيل در مقطع دبيرستان عبارتند از :

- مدرسه بين المللي BBIS برلنبرگ

- مدرسه بين المللي هامبورگ

- مدرسه بين المللي AMADEUS وين، اتريش

- مدرسه بين المللي هايدلبرگ

- مدرسه بين المللي برلين Mitte Phorms

- مدرسه نلسون ماندلا

- مدرسه بين المللي برلنبرگ

- آكادمي سياه جنگل

- مدرسه بين المللي بونس

- مدرسه بين المللي ساكسون مايسن

- مدرسه جورج كانتور اسپانسر

- مدرسه آگنشتاين جيمناسيوم

- مدرسه لنديمه شاندورف

- دبيرستان لئوناردو داوينچي

- موسسات سياسي آموزش و پرورش ملي

- مدرسه شاهزاده روپرت

- مدرسه رابرت بوش، كالج جهاني يونايتد

- مدرسه سنت جورج، كلن

- مدرسه سنت توما ، لايپزيگ

 

زبان تحصيل در مدارس آلمان

زبان تحصيل در مدارس آلمان زبان آلماني ميباشد. در مدارس دولتي براي دانش آموزان غير بومي كلاس زبان برگزار نمي گردد اما مي توان همزمان با كلاس هاي مدرسه براي كودك كلاس زبان را به صورت خصوصي برگزار نمود. كودكان استعداد خوبي در يادگيري زبان دارند و مي توان با مدت زمان شش تا هشت ماه بازده خوبي را از آن ها دريافت نمود و به مدرك زبان B1 ,B2 مد نظر رسيد.در مدارس خصوصي كلاس زبان به صورت فشرده ارايه مي گردد و معمولا اين دانش آموزان را دو سه سال عقب تر از كلاس درسي واقعي خود قرار مي دهند تا زبان را به صورت بنيادي بياموزند.

 

وضعيت تكفل دانش آموزان براي تحصيل در آلمان

جهت تحصيل در آلمان براي دانش آموزان زير 18 سال مي بايست پدر يا مادر يا شخصي كه از نظر قانوني حق حضانت كودك را داراست (با ارائه ي گواهي حق حضانت) به همراه او برود و يا فاميل و بستگاني را در اين كشور به عنوان كفيل معرفي نمايند كه در اين صورت مي بايست آدرس محل زندگي دانش آموز و شخص مورد نظر يكي باشد و در واقع كودك مي بايست با آن شخص زندگي كند.

 

شرايط پذيرش از دانشگاه هاي آلمان براي تحصيل در آلمان

متقاضي تحصيل در آلمان براي اخذ پذيرش از دانشگاه هاي آلمان بايد مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي داشته باشد. همچنين از شرايط ديگر اخذ پذيرش از دانشگاه هاي آلمان قبولي در كنكور سراسري و يا در حال تحصيل بودن در دانشگاه در كشورمبدا است كه مدت آن دو ترم مي باشد. معدل دبيرستان نيز براي موفقيت در اخذ پذيرش از دانشگاه هاي آلمان بسيار حائز اهميت است.ارائه ي مدرك زبان B2 آلماني اجباري مي باشد و در صورت نداشتن مدرك مي بايست ابتدا پذيرش كالج را اخذ نماييد.

 

دانشگاه هاي معتبر آلمان جهت تحصيل در آلمان

آلمان داراي دانشگاه هاي معتبر و ممتازي در سراسر جهان است. نمونه اي از معتبرترين دانشگاه هاي آلمان در زير آورده شده است:

دانشگاه فريه برلين(Freie Universität Berlin)

دانشگاه هومبولت برلين(Humboldt University of Berlin)

دانشگاه فني مونيخ(Technical University of Munich)

دانشگاه لودويگ ماكسيميليان مونيخ(Ludwig Maximilian University of Munich)

دانشگاه هايدلبرگ(Heidelberg University)

دانشگاه بين المللي شيلر(schiller international university)

دانشگاه فرايبورگ(University of Freiburg)

دانشگاه هامبورگ(University of Hamburg)

دانشگاه بون(university of bonn)

دانشگاه كلن(University of Cologne)

 

تحصيل در آلمان با مدرك ديپلم

تحصيل درآلمان با مدرك ديپلم به منظور ورود به دانشگاه هاي آلمان و تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي است. متقاضي به منظور تحصيل در آلمان با مدرك ديپلم و در مقطع كارشناسي همچنين بايد مدرك پيش دانشگاهي، مدرك قبولي در كنكور سراسري و مدرك زبان آلماني حداقل B1 داشته باشد. اگر مدرك ديپلم متقاضي تحصيل در آلمان با مدرك ديپلم مورد تاييد نباشد بايد ابتدا در دوره هاي پيش دانشگاهي به مدت يك سال در كالج هاي آلمان شركت نموده و سپس براي تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي درخواست دهد.

 

تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي

طول دروه تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي 4 سال است و زبان تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي نيز زبان آلماني است؛ پس متقاضي تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي بايد حداقل مدرك B1 زبان آلماني داشته باشد. براي تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي متقاضي بايد مدرك ديپلم دبيرستان و مدرك دوره پيش دانشگاهي نيز ارائه نمايد؛ همچنين بايد كارنامه قبولي در كنكور سراسري در كشور خود را داشته يا اينكه در حال تحصيل در دانشگاهي در كشور خود باشد. با دارا بودن اين شرايط متقاضي براي تحصيل در مقطع كارشناسي پذيرش شده و بايد يك دوره يكساله را در كالج هاي آلمان جهت آمادگي براي ورود به دانشگاه هاي آلمان سپري كند و بعد از آن وارد دانشگاه ها براي تحصيل در مقطع كارشناسي شود.

 

تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد

براي تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد به مدرك كارشناسي نياز است. مدرك كارشناسي دانشگاه هاي سراسري معتبرتر است و شانس قبولي در مقطع كارشناسي ارشد در آلمان را افزايش مي دهد ولي مدرك كارشناسي دانشگاه هاي پيام نور، آزاد، غير انتفاعي، فني حرفه اي و ... شانس كمتري براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد در آلمان دارند. طول دروه تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد حدودا دو سال است و زبان تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد در برخي رشته هاي تحصيلي هم به زبان آلماني و هم به زبان انگليسي و در برخي ديگر به يكي از اين زبان ها ارائه مي شود.

 

تحصيل در آلمان در مقطع دكترا

شرايط پذيرش و تحصيل در آلمان در مقطع دكترا ممكن است در هر دانشگاه متفاوت باشد به اين دليل كه هر دانشگاه خودش شرايط پذيرش دانشجويان را تعيين مي كند. مهم ترين شرط براي تحصيل در آلمان در مقطع دكترا داشتن مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر است. داشتن مقاله، تحقيقات و پروژه هاي علمي معتبر و بين المللي براي پذيرش و تحصيل در آلمان در مقطع دكترا بسيار تعيين كننده است. پذيرش براي تحصيل در آلمان در مقطع دكترا با اخذ استاد راهنما امكانپذير است به اين صورت كه متقاضي بايد درخواست  تحصيل در آلمان در مقطع دكترا را براي چند استاد راهنما ارسال كند تا درنهايت مورد تاييد يكي از آنها جهت تحصيل در آلمان در مقطع دكترا قرار بگيرد. طول دوره تحصيل در آلمان در مقطع دكترا تقريبا 3 تا 5 سال است و زبان تحصيل در آلمان در مقطع دكترا بسته به رشته تحصيلي هم به زبان آلماني و هم به زبان انگليسي است.

 

بورسيه تحصيلي آلمان براي تحصيل در آلمان

تحصيل در مقاطع ليسانس و ارشد براي بسياري از دانشگاه ها رايگان بوده و بورسيه تحصيلي آلمان فقط براي مقطع دكترا صادر مي گردد و درواقع هدف بسياري از متقاضيان تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد اخذ بورسيه تحصيلي آلمان در مقطع دكترا مي باشد. از شرايط اخذ بورسيه تحصيلي آلمان معدل بالاي كارشناسي ارشد، ارائه رزومه قوي، ارائه پروپوزال تحقيقاتي، نوشتن طرح براي استاد راهنما و ... است. با اخذ بورسيه تحصيلي آلمان مي توان از تحصيل رايگان در آلمان در مقطع دكترا برخوردار شد.

 

تحصيل در آلمان

 

تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي

زمان پذيرش تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي سالي يك بار و در ماه سپتامبر انجام مي شود. به دو روش مي توان براي تحصيل در آلمان در رشه پزشكي و دندانپزشكي اقدام نمود. روش اول تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي به اين صورت است كه متقاضيان تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي بايد در كنكور سراسري كشور خود قبول شده باشند و مدرك قبولي را ارئه دهند و سپس در آزمون ورودي آلمان شركت نمايند. به اين منظور متقاضي بايد مدرك زبان آلماني B2 داشته باشد؛ چرا كه اين آزمون به زبان آلماني برگزار مي شود. روش دوم تحصيل در آلمان در مقطع پزشكي و دندانپزشكي مناسب افرادي است كه در كنكور سراسري قبول نشده اند. اين متقاضيان تحصيل در آلمان در مقطع پزشكي و دندانپزشكي بايد در كالج در آلمان ثبت نام كرده و دوره اي يكساله يا دو ترمه را بگذارانند و با كسب معدل بالا در كالج به دانشگاه هاي آلمان جهت تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي راه پيدا كنند. هزينه تحصيل در آلمان در كالج يكساله نيز رايگان است.

دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت جهت تحصيل در آلمان در رشته پزشكي و دندانپزشكي به شرح زير است:

دانشگاه هايدلبرگ

دانشگاه هومبولت زو برلين

دانشگاه مينه سوتا فرانكفورت

دانشگاه پزشكي هانور

دانشگاه بن

دانشگاه مونستر

دانشگاه ابرهارد كريل تايتينگن

دانشگاه آلبرت لودويگز فريبورگ

دانشگاه آزاد برلين

دانشگاه هومبورگ

دانشگاه كلن

دانشگاه فيليپس ماربوگ

دانشگاه دوسلدورف

دانشگاه گوتينگن

دانشگاه اولم

دانشگاه آلبرت زو كيل مسيحي

دانشگاه ينا

دانشگاه سارلندز

دانشگاه روهر بوچوم

دانشگاه گريفسوالد

دانشگاه مونيخ

دانشگاه شريف دانشگاه برلين

دانشگاه رشتك

دانشگاه بيليفلد

دانشگاه گيزن

 

مدارك لازم براي تحصيل در آلمان

مداركي كه براي پذيرش تحصيل در آلمان نياز داريد به شرح زير است:

عكس

پاسپورت

بيمه سلامت

گواهي تمكن مالي

ويزاي تحصيلي

مدرك زبان

گواهي پذيرش از دانشگاه

 

اخذ ويزاي تحصيلي 

براي اخذ ويزاي تحصيلي آلمان بايد نامه پذيرش از يكي از دانشگاه هاي آلمان داشته باشيد. با ارائه مدارك به سفارت آلمان ويزاي تحصيلي صادر شده كه اعتبار آن دو سال است و توسط آن مي توان براي ورود به كشور آلمان و تحصيل در اين كشور اقدام نمود. روند اخذ ويزاي تحصيلي آلمان ممكن است چند ماه طول بكشد. پس از اتمام اعتبار ويزاي تحصيلي دو ساله نيز مي توان نسبت به تمديد آن درخواست داد. پس از ورود به آلمان با ويزاي تحصيلي بايد نسبت به اخذ اجازه اقامت در آلمان اقدام كرد كه به اين منظور سه ماه فرصت است و با ثبت نام متقاضي در دانشگاه پذيرش شده مي تواند اجازه اقامت را اخذ نمايد.

 

شرايط سني تحصيل در آلمان

اگر قصد تحصيل در آلمان را داريد بايد توجه داشته باشيد كه شرايط سني براي هر مقطع تحصيلي جزو شرايط ذكر نمي گردد اما اين محدوديت وجود داشته و سفارت به افرادي كه سن مورد نظر آن بازه ي تحصيلي را ندارند ويزا نخواهد داد.

 

هزينه تحصيل در آلمان

هزينه تحصيل در آلمان در مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف متفاوت است. هزينه تحصيل در آلمان در مقطع دبيرستان در مدارس شبانه روزي بين 30000 تا 50000 يورو در سال است. هزينه تحصيل در آلمان در دانشگاه هاي دولتي رايگان مي باشد و فقط 2000 يورو در هر ترم براي استفاده از امكانات دانشجويي هزينه دريافت مي شود. هزينه تحصيل در آلمان در دانشگاه هاي خصوصي نيز از 6000 تا 13000 يورو متفاوت است.

 

كار حين تحصيل در آلمان

همزمان با تحصيل در آلمان اجازه كار دانشجويي نيز وجود دارد. اين امر مي تواند كمك بزرگي به تامين هزينه تحصيل درآلمان باشد. متقاضيان تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي اجازه 10 ساعت كار در هفته و متقاضيان تحصيل در آلمان در مقطع كارشناسي ارشد اجازه 20 ساعت كار در هفته را دارند.كه اين ساعات كاري بسته به مقطع افراد متغير خواهد بود. كار در حين تحصيل در آلمان مي تواند بخشي ازهزينه زندگي در آلمان را كه حدودا ماهيانه 700 تا 800 يورو است،را تامين كند.

 

اقامت پس از تحصيل در آلمان

تحصيل در آلمان به تنهايي موجب اخذ اقامت آلمان نمي شود. متقاضيان تحصيل در آلمان پس از فارغ التحصيلي اجازه دارند سه ماه در اين كشور بمانند و كاري مرتبط با تحصيلات خود بيابند. در اين صورت ابتدا اقامت موقت به فرد اعطا شده و پس از هفت سال زندگي و كار در اين كشور مي توان براي اخذ اقامت دائم آلمان اقدام نمود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۹:۳۶ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

كارت ويزيت تابلوسازي


كارت ويزيت تابلوسازي

 

كليدواژه هاي مرتبط با اين موضوع

تابلوسازي ، تابلو ، كارت ويزيت تابلوسازي ، قاب و تابلوسازي ، تابلو و قاب ، كارت ويزيت تابلو ، تابلو فروشي ، كارت ويزيت تابلو فروشي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۹:۳۷ توسط:حامد نظرزاده موضوع: