طراحي سايت طراحي سايت .

طراحي سايت

كار در كانادا


كار در كانادا

 

كانادا محل خوبي براي زندگي، كار و ايجاد يك خانواده است. اين كشور داراي اقتصاد قوي است و نرخ بيكاري در كانادا بسيار پايين مي باشد. بازار كار در كانادا كاملا رقابتي است و فرصت هاي شغلي زيادي در زمينه هاي مختلف ارائه مي دهد. كار در كانادا با وعده حقوق منصفانه و كيفيت عالي زندگي است. كانادايي ها در مورد آنچه كه انجام مي دهند، متعهد و پرشور هستند. كانادا از نظر كيفيت زندگي و آزادي اقتصادي از سطح بالايي برخوردار مي باشد. به همين دليل بسيار مهاجرپذير بوده و سالانه افراد بسيار زيادي از سراسر دنيا به اين كشور مهاجرت مي نمايند. زبان مردم كشور كانادا انگليسي و فرانسوي مي باشد. هر فردي كه شهروند يا ساكن دائم كانادا محسوب نمي شود، براي كار در كانادا نيازمند مجوز كار است.

كشور كانادا در بازه ي زماني 15 ساله اخير بيشترين ميزان مهاجرت را به خود اختصاص داده است كه از اين ميزان بيشترين مقدار متوجه مهاجرت از طريق كار به كانادا و مشاغل حرفه اي بوده است. اين كشور كه يكي از مهاجرپذير ترين كشورهاي جهان محسوب مي شود با توجه به تعدد درخواست ها مبني بر مهاجرت و درخواست اقامت پس از آن، شرايط استخدامي خود را روز به روز علي الخصوص براي قشر تحصيل كرده سخت تر نموده و متقاضيان كار در كانادا براي دريافت مجوز كار و در نهايت درخواست اقامت بايد از امتيازات ويژه اي برخوردار باشند. افراد متقاضي ويزاي كار در كانادا مي توانند از دو روش امتيازات خود را محاسبه نمايند كه در روش اول نمره 67 از 100 قابل قبول خواهد بود. پارامترهاي در نظر گرفته شده در امتيازبندي روش اول سن (حداكثر 12 امتياز)، داشتن پيشنهاد شغل (حداكثر 10 امتياز)، سازگاري (حداكثر 10 امتياز)، تسلط به زبان (حداكثر 28 امتياز)، سوابق كاري (حداكثر 15 امتياز) و سوابق تحصيلي (حداكثر 25 امتياز) هستند. در روش دوم، امتيازات از 1200 محاسبه خواهد شد. نكته قابل توجه در اين روش امتيازبندي مجرد يا متاهل بودن فرد متقاضي است؛ چرا كه افراد مجرد از امتيازات بالاتري برخوردار هستند و افراد متاهل بخشي از امتياز خود را بايد از طريق همسر خود كسب نمايند. پارامترهاي مورد نظر در اين روش سن (حداكثر 110 امتياز)، مدارك تحصيلي (حداكثر 150 امتياز)، تسلط به زبان (حداكثر 160 امتياز با فرض تسلط به دو زبان انگليسي و فرانسوي)، تجربه كار در كانادا (حداكثر 80 امتياز)، انتقال مهارت به كانادا (حداكثر 100 امتياز) و سوابق كاري (حداكثر 50 امتياز). در اين مقاله به بررسي روش هاي مختلف مهاجرت به كانادا از طريق كار در كانادا مي پردازيم.

 

كار در كانادا

 

شرايط كار در كانادا

براي دريافت مجوز كار بايد پيشنهاد شغلي حداقل يك ساله، از يك كارفرماي كانادايي داشته باشيد و بتوانيد امتيازات لازم را كسب كنيد. بايد قبل از درخواست پذيرش به كانادا به عنوان يك كارمند متخصص فدرال ، پيشنهاد شغلي را دريافت كنيد.

پيشنهاد شغلي معتبر بايد شرايط زير را داشته باشد:

1) يك كار مداوم باشد. حقوق داشته باشد.تمام وقت ( حداقل 30 ساعت در هفته) باشد.

2)فصلي نباشد

3)براي حداقل 1 سال باشد

4)به عنوان يكي از شغل هاي موجود در ليست ، در مهارت نوع 0 يا مهارت سطح A يا B از NOC به شمار رود .

براي كسب 10 امتياز براي پيشنهاد شغلي معتبر، 1 مورد از اين شرايط بايد اعمال شود:

وضعيت 1:

شما در حال حاضر در كانادا با مجوزي كه در اختيار داريد كار ميكنيد و تمام شرايط زير را برآورده مي كنيد:

- مجوز كار شما بايد هم زماني كه درخواست خود را ارايه ميكنيد وهم زماني كه ويزاي اقامت دائم شما صادر مي شود معتبر باشد (و يا شما مجاز به كار در كانادا ،بدون مجوزكار در هنگام صدور ويزا باشيد).

- شما براي يك كارفرما كه نامش در مجوز شما ذكر شده كاركنيد .

وضعيت 2:

شما در حال حاضر در كانادا كار مي كنيد كه به دليل يكي از موارد زير ازشرايط LMIA معاف ميباشيد:

 1. يك توافقنامه بين المللي (مانند توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي)
 2. مزيت هاي قابل توجه براي منافع كانادا
 3. يك توافق نامه ي فدرال –ايالتي

وضعيت 3:

شما بايد تمام شرايط زير را رعايت كنيد:

شما در حال حاضر مجوز كار نداريد وتا زماني كه ويزاي اقامت دائم را دريافت كنيد نبايد قصد كار در كانادا را داشته باشيد.

كارفرماي شما بايد مدارك مربوط به LMIAرا داشته باشد و به ازاي هر درخواست جذب نيرو به LMIA بايد 1000 دلاركانادا به دولت اين كشور پرداخت كند.

كارفرماي شما پيشنهاد شغلي معتبر را بر اساس LMIA و خود شما كه به عنوان يك كارگر متخصص پذيرفته شده ايد بدهد.

 

متقاضي كار در كانادا بايد شرايط زير را نيز داشته باشد:

1) متقاضي كار در كانادا بايد از يكي از كارفرمايان كانادا پيشنهاد كار دريافت كند.

2) كارفرما براي اعتبارسنجي شغلي بايد به اداره توسعه منابع انساني كانادا درخواست دهد هرچند مواردي وجود دارد كه نياز به اخذ LMIA نمي باشد.

3) بعد از اخذ تاييديه وزارت كار LMIA متقاضي كار در كانادا بايد براي اخذ ويزاي كار به اداره مهاجرت كانادا درخواست دهد.

4) كارفرما پيشنهاد شغلي معتبر را بر اين اساس كه شما به عنوان يك كارگرمتخصص پذيرفته شده ايد بدهد.

 

انواع ويزاي كار در كانادا

1.مجوز كار موقت در كانادا بر پايه تاييديه وزارت كار در كانادا:

بيشتر نيروهاي متخصص خارجي معمولا براي اينكه بتوانند ويزاي موقت كار در كانادا را از سازمان اشتغال و توسعه اجتماعي كانادا (ESDC) اخذ كنند، بايد يك پيشنهاد كار از يكي از كارفرمايان كانادا دريافت كرده باشند .

2.مجوز كار موقت در كانادا بدون نياز به تاييديه وزارت كار در كانادا:

به منظور آوردن يك نيروي كار خارجي موقت جهت كار در كانادا، كارفرمايان كانادايي معمولا بايد يك مجوز LMIA دريافت كنند اما در مواردي از جمله دانشگاهيان شامل محققان و اساتيد مهمان و پرفسورهاي بازديدكننده، نيروي كار مذهبي، كارآفرينان ، همراهان فرد اعم از همسر و فرزندان متقاضي كار در كانادا، كاركنان خيريه، نياز به دريافت مجوز LMIA نيست. نامه Labour Market Impact Assessment يا همان LMIA عبارت است از مدركي كه كارفرماي كانادايي قبل از به كار گيري نيروي خارجي ممكن است به آن نياز پيدا كند. اين نامه كه گاهاً به آن تاييديه (Confirmation Letter) نيز گفته مي شود نشان مي دهد كه در شغل مورد نظر به نيروي كار خارجي نياز است و همچنين هيچ كارمند يا كارگر كانادايي براي آن شغل وجود ندارد.

3.برنامه انتقال درون شركتي (Business Visitors) جهت كار در كانادا:

اين برنامه براي كسب و كارهاي بين المللي جهت كار در كانادا است كه داراي شعب و شركت هاي وابسته در كانادا مي باشد كه كاركنان خود را از اين طريق به كانادا مي آورند . كاركنان مي بايست سابقه يك سال كار تمام وقت داشته باشند و براي انجام كاري همانند كاري كه قبلا انجام مي دادند، به كانادا آمده باشند.

4.ويزاي بازديد تجاري كانادا (Business visitors) جهت كار در كانادا:

در بسياري از موارد، بازديدكنندگان تجاري كانادا نيازي به داشتن ويزاي كار در كانادا ندارند. به اين دليل كه هدف بازديدكنندگان، مشاركت در فعاليت هاي تجاري بين المللي بدون ورود مستقيم به بازار كار در كانادا مي باشد. مدت زمان اين بازديد به مدت 2 الي 3 هفته مي باشد.

5.ويزاي كار پس از تحصيل جهت كار در كانادا:

اين برنامه كار در كانادا به فارغ التحصيلان بالاتر از ديپلم اجازه مي دهد تا در كانادا مشغول به كار شوند و پس از اشتغال به كار و بدست آوردن تجربه و سابقه كار مي توانند براي اقامت دائم از طريق CEC (تجربه كانادايي) اقدام نمايند. طول مدت ويزاي كار در كانادا در اين برنامه حداكثر سه سال مي باشد. ويزاي كار در كانادا نمي تواند از ويزاي تحصيل طولاني تر باشد. مثلا اگر دوره فوق ليسانس متقاضي كار در كانادا دو سال بوده ويزاي كار نيز حداكثر دو ساله خواهد بود. براي دوره هايي كه كمتر از ۸ ماه هستند ويزاي كار صادر نميشود.

 

كار در كانادا

 

شرايط اخذ ويزاي كار در كانادا

 • داشتن مدرك آيلتس جنرال 5.5
 • داراي حداقل دو سال تجربه كار تمام وقت
 • داشتن پيشنهاد شغلي تمام وقت از سوي كارفرما در كانادا براي حداقل يك سال
 • سن افراد بين 18 تا 47 سال در نظر گرفته مي شود. اما سن مطلوب براي اقدام جهت اخذ ويزاي كار كانادا تا 35 سال است.
 • به طور كلي داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر امتياز بالايي را براي متقاضي ويزاي كار به همراه خواهد داشت.

كار تمام وقت به صورت:

 • 30 ساعت در هفته براي 12 ماه (1560 ساعت)

كار پاره وقت به صورت:

 • 15 ساعت در هفته براي 24 ماه (1560 ساعت)
 • 30 ساعت در هفته براي 12 ماه در بيش از يك شغل (1560 ساعت)

اعتبار اين ويزا در حالت عادي 6 ماه است اما افسر سفارت كانادا اين امكان را دارد كه مدت زمان اين ويزا را بر اساس مدت زمات اعتبار پاسپورت فرد متقاضي ويزاي كار تغيير دهد.

 

نيروي كار مورد نياز جهت كار در كانادا

با توجه به اينكه افراد زيادي در كانادا در حال بازنشسته شدن هستند كانادا با كمبود نيروي كار مواجه است. افرادي كه تمايل به مهاجرت به اين كشور دارند در گروه هاي زير قرار مي گيرند:

نيروي تجربي فدرال

نيروي متخصص فدرال

نيروي تجربي كانادايي

برنامه هاي پذيرش ايالت هاي اين كشور

بدين ترتيب متقاضيان كار در كانادا مي بايست امتيازات لازم را كسب كنند كه در يكي از اين گروه ها قرار گيرند. طبق اطلاعات مربوط به مهاجرت هاي كاري سال 2019، ميزان امتياز لازم براي قبولي در برنامه از طريق قرارگيري در دسته بندي هاي فوق 67 از 100 امتياز مي باشد.

 

كار در كانادا – روش هاي مهاجرت

به طور كلي، روش هاي مهاجرت به كانادا از طريق كار در كانادا به چند دسته تقسيم مي شوند:

- برنامه نيروي كار متخصص (Skilled Worker)

- برنامه هاي استاني مهاجرت از طريق كار

- برنامه ورود سريع (Express Entry)

 

كار در كانادا – برنامه نيروي كار متخصص

برنامه فدرال اسكيل وركر (FSWP) جهت كار دركانادا براي آن دسته از افراد در نظر گرفته شده كه از طريق مهارت ها يا تجربيات كاريشان براي مهاجرت و كار در كانادا انتخاب مي شوند. از تاريخ اول ژانويه سال 2015 افراد متقاضي كار در كانادا از طريق اسكيل وركر بايد از طريق سيستم اكسپرس انتري وارد سيستم ارزيابي شوند.

افراد واجد شرايط كار در كانادا از طريق اسكيل وركر مي بايست حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشند:

- داراي پيشنهاد كار باشند (Job Offer) (حداكثر 10 امتياز)

- واجد شرايط كار در كانادا باشند

- توان اثبات تمكن مالي لازم براي حمايت مالي از خود يا وابستگان پس از ورود و كار در كانادا را داشته باشند.

- داشتن حداقل يك سال تجربه كار مهارتي تمام وقت (حداكثر 10 امتياز)

- داشتن حداقل مهارت در يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه (حداكثر 28 امتياز)

- داشتن حداقل يك مدرك تحصيلات تكميلي (حداكثر 25 امتياز)

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا – برنامه هاي استاني مهاجرت از طريق كار

يكي ديگر از روش هاي مهاجرت جهت كار در كانادا اقدام از طريق برنامه هاي استاني اين كشور است. اين برنامه كه به اختصار به آن PNP (Provincial Nominee Program) نيز گفته مي شود، از سوي دولت فدرال كانادا تنظيم شده و در آن هر استان بصورت سالانه ليستي از مشاغل و تخصص هاي مورد نياز خود را منتشر كرده و بر اساس تجربه، مهارت در كار و داشتن مهارت زبان انگليسي يا فرانسه اقدام به جذب متقاضيان كار در كانادا مي نمايد.

برخي از استان هايي كه در اين برنامه جهت كار در كانادا حضور دارند عبارت اند از:

* استان آلبرتا

* استان اونتاريو

* استان ساسكچوان

* استان منيتوبا

* استان بريتيش كلمبيا

* استان نيوبرانزويك

نكته: برنامه مهاجرت از طريق تخصص به كبك جهت كار در كانادا، برنامه اي جداگانه مي باشد و روش هاي آن با روش هاي استان هاي فدرال متفاوت است كه در مقاله اي ديگر به آن مي پردازيم.

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني آلبرتا (AINP)

اين استان در غرب كانادا واقع شده و شهرهاي مهم آن عبارت اند از كلگري و ادمونتون.

اين برنامه جهت كار در كانادا خود داراي چند زير شاخه مي باشد:

الف) برنامه استخدام استراتژيك (Strategic Recruitment Stream)

از آنجا كه در اكثر برنامه هاي مهاجرت از طريق كار در كانادا حمايت از سوي كارفرماي كانادايي و دريافت پيشنهاد كار (Job Offer) يكي از موارد داراي امتياز ويژه محسوب مي شود، برنامه AINP به متقاضي كار در كانادا اين اجازه را مي دهد كه حتي بدون داشتن حمايت از سوي كارفرماي كانادايي در اين برنامه درخواست بدهد. البته اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه پيشنهاد كار با مجوز كار تفاوت اساسي دارد.

گروه هايي كه مي توانند در اين برنامه ي كار در كانادا ثبت نام نمايند عبارت اند از:

گروه هاي كسب و كارهاي اجباري و اختياري

گروه شغل هاي مهندسي

گروه داراي تحصيلات عالي و مشغول به كار

ب) برنامه داراي حمايت كارفرما يا كارفرما محور (Employer-driven Stream)

در اين برنامه فرد متقاضي كار در كانادا مي تواند از سوي يك كارفرما به استخدام در بيايد.

اين برنامه ي كار در كانادا براي گروه هاي زير مناسب است:

نيروهاي متخصص

فارغ التحصيلان بين الملل

نيروهاي نيمه متخصص

كشاورزان خوداشتغال

فرد متقاضي مهاجرت در صورت احراز شرايط لازم مي تواند براي خود و اعضاي خانواده (همسر و فرزندان زير 22 سال) اقامت دائم كانادا را دريافت كند. البته بايد توجه داشته باشيد كه همراهي خانواده منوط به پذيرش متقاضي اصلي پرونده است و در صورتي كه همسر وي از شرايط وفق پذيري (مانند مهارت در زبان خارجي) برخوردار باشد براي متقاضي اصلي مزيت بزرگي محسوب مي شود.

نكته: اين برنامه جهت كار در كانادا با برنامه هاي مهاجرت از طريق تخصص كاري (اسكيل وركر) و مهاجرت از طريق خود اشتغالي (Self-Employment) تفاوت دارد.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر كلگري واقع در استان آلبرتا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني اونتاريو (OINP)

اين برنامه ي كار در كانادا به سه دسته تقسيم مي شود:

الف) گروه متقاضيان عمومي

افراد متقاضي كار در كانادا در اين گروه بايد داراي شرايط زير باشند:

- داشتن حداقل دوسال تجربه كار مداوم در بازه 5 سال قبل از اقدام

- داشتن يك پيشنهاد كار (Job Offer) دائم در يك شغل تخصصي

- داشتن پيشنهاد دستمزد همسطح با اغلب دستمزدهاي دريافتي در شغل مورد نظر

- شفاف سازي وضعيت اقامت

- دريافت نامه ها و فرم هاي مربوطه

اين دسته به افرادي كه در رشته هاي آي تي، شبكه، طراحان گرافيك و اصولاً مشاغل مربوط به حوزه هاي كامپيوتر و تكنولوژي تبحر دارند، پيشنهاد مي شود.

ب) فارغ التحصيلان يا دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري بين المللي

اين دسته از افراد مي توانند جهت مهاجرت از طريق تحصيل و كار در كانادا اقدام نمايند.

پ) كارفرمايان

شركت هايي كه درصدد افزايش و استفاده بهينه از فرصت هاي تجاري هستند مي توانند از طريق برنامه OINP جهت كار در كانادا اقدام كنند. اين شركت ها بايد داراي شرايطي باشند كه با هم آنها را مرور مي كنيم:

- داشتن سابقه فعاليت تجاري به مدت حداقل 3 سال

- داشتن سود ناخالص به ميزان حداقل 1 ميليون دلار كانادا در آخرين سال مالي مخصوص شركت هايي كه در داخل ناحيه بزرگ شهر تورنتو (GTA) هستند و داشتن سود ناخالص به ميزان حداقل 500 هزار دلار كانادا در آخرين سال مالي مخصوص شركت هايي كه خارج از ناحيه بزرگ شهر تورنتو (GTA) هستند.

- شركت هاي داخل منطقه GTA بايد حداقل 5 كارمند دائم و فول تايم و شركت هاي خارج از اين منطقه حداقل 3 كارمند دائم و فول تايم داشته باشند.

- موقعيت مكاني شركت بايد در استان اونتاريو قرار داشته باشد.

 

كار در كانادا

نمايي زيبا از شهر تورنتو

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني ساسكچوان (SINP)

اين استان از لحاظ اقتصادي و مهاجرپذيري يكي از روبه رشد ترين استان هاي كانادا محسوب مي شود. شهرهاي مهم اين استان عبارت اند از ساسكتون و رجينا.

نكته: مزيت اقدام در برنامه مهاجرتي كار در كانادا در اين استان روند سريعتر بررسي پرونده نسبت به ساير استان هاست.

گروه هايي كه مي توانند در اين برنامه ي كار در كانادا اقدام كنند:

الف) افراد متخصص و داراي توان كار در كانادا و در فضاي بين المللي (داراي سيستم امتيازبندي)

ب) افراد مقيم اين استان كه داراي سابقه كار هستند؛ شامل افرادي مي شود كه داراي جواز كار باشند يا پزشك، هتل دار، راننده خودروهاي سنگين در مسيرهاي طولاني يا دانشجو باشند.

پ) كشاورزان و كارآفرينان. شامل افرادي كه نيت آنها خريد يا راه اندازي بيزينس عمدتاً در زمينه هاي كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و يا مشاغل ديگر هستند.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر ساسكاتون در استان ساسكچوان

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني منيتوبا (MPNP)

اين استان بين استان هاي ساسكچوان و اونتاريو قرار دارد و مهم ترين شهر آن ويني پگ است.

افراد متقاضي كار در كانادا مي توانند در اين برنامه اقدام كنند:

الف) افراد داراي تخصص

ب) درخواست سرمايه گذاري تجاري

اين برنامه جهت كار در كانادا داراي دو زيرشاخه مي باشد:

- كارآفريني در منيتوبا

- سرمايه گذاري كشاورزان و مزرعه داران

پ) مهاجرت به شهر موردن

اين شهر روستايي در حدود 100 كيلومتري شهر ويني پگ واقع شده است و به طور پويا در پي جذب مهاجر در مشاغل خاص است.

ت) جذب نيرو در آموزش هاي بين المللي

 

كار در كانادا

موزه حقوق انسان واقع در شهر ويني پگ در استان منيتوبا

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني بريتيش كلمبيا (BC PNP)

اين استان در غربي ترين نقطه كانادا واقع شده و مهمترين شهر آن ونكوور مي باشد.

دو گروه اصلي مي توانند از طريق اين برنامه ي كار در كانادا اقدام نمايند:

الف) افراد داراي مهارت هاي خاص، از قبيل نيروهاي متخصص، افراد متخصص در حيطه بهداشت و درمان، دانشجويان يا فارغ التحصيلان بين المللي در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري و افراد نيمه متخصص يا آماتور.

ب) افراد متقاضي مهاجرت از طريق كارآفريني

اين دسته از مقاضيان كار در كانادا خود شامل دو زير شاخه مي باشد:

- كارآفرينان : شامل افرادي مي شود كه داراي سوابق مديريت ارشد و تملك يك بيزينس هستند و مقصود آنها سرمايه گذاري در مشاغل و بخش هاي انتخابي استان بريتيش كلمبيا است.

- پروژه هاي استراتژيك : اكثر شركت هايي كه داراي فعاليت بين المللي هستند مي توانند از طريق اقدام در اين برنامه كار در كانادا در اين استان يك بيزينس راه اندازي كرده و از اين راه براي حداكثر 5 نفر از افراد كليدي مشغول در آن درخواست اقامت دائم كنند.

 

كار در كانادا

نمايي از شهر زيباي ونكوور

 

كار در كانادا - مهاجرت از طريق برنامه استاني نيوبرانزويك (NB PNP)

اين استان در حاشيه اقيانوس آتلانتيك قرار دارد و داراي اقتصاد روبه رشد و فعال است. قشر اعظم مردم در اين استان به زبان انگليسي و بقيه (حدود 30 درصد) به زبان فرانسوي صحبت مي كنند. شهرهاي مهم اين استان عبارت اند از: فرد اريكتون، سنت جان و مانكتون.

اين برنامه كار در كانادا مي تواند به افرادي كه در گروه هاي زير قرار دارند كمك كند تا جهت كار در كانادا به اين كشور مهاجرت كنند:

الف) متقاضيان داراي فعاليت تجاري: فرد متقاضي كار در كانادا بايد انگيزه خود را به صورت شفاف بيان داشته و ايجاد كار در استان را حتما مدّ نظر قرار بدهد. عواملي مانند سن، ميزان تحصيلات، سوابق مديريت و داشتن مدرك زبان از مواردي هستند كه فرد بر اساس آنها امتيازات لازم براي ورود را پيدا مي كند. برخي از شرايط متقاضيان مهاجرت به اين استان را با هم مرور مي كنيم. فرد متقاضي كار در كانادا بايد:

* داراي سوابق مديريتي داشته باشد و يا سهام دار يك تجارت فعال بوده باشد.

* تمكن مالي جهت اسپانسر كردن خانواده خود تا 2 سال بعد از ورود داشته باشد.

* پس از خريد يا راه اندازي تجارت مد نظر بايد در سِمت مديريت قرار بگيرد.

* حداقل به يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه مسلط باشد.

* يك سفر اكتشافي به استان داشته باشد و حوزه هاي كاري مختلف جهت كار در كانادا را در آن ببيند و از آن يك گزارش تهيه كند.

* داراي يك بيزينس پلن قوي و شفاف باشد.

* مبلغي معادل 75 هزار دلار كانادا را بعنوان رهن به دولت اين استان پرداخت نمايد. بعد از راه اندازي تجارت مدّ نظر، اين مبلغ قابل استرداد مي باشد.

ب) افراد داراي پيشنهاد كار از استان: فرد متقاضي كار در كانادا بايد بصورت دائم در استان نيوبرانزويك اقامت داشته باشد و يك كارفرما بايد براي وي پيشنهاد كار ارسال كرده باشد. شرايطي كه متقاضيان اين روش كار در كانادا بايد داشته باشند عبارت اند از:

* كارفرما در كانادا موفق به يافتن يك نيروي داراي شهروندي كانادا براي شغل مورد نظر نشده باشد.

* كارفرما در كانادا داراي يك پيشنهاد كار تمام وقت و بصورت دائم باشد.

* كارفرما در كانادا بتواند ازعهده جبران معادل حقوق منطقه اي و ميزان معاملات حاضر بر بيايد.

 

كار در كانادا

نماي فوق العاده اي از شهر فرد اريكتون مركز استان نيوبرانزويك در حاشيه اقيانوس آتلانتيك

 

استان ها و مناطق ديگري در كانادا نيز داراي برنامه هاي مهاجرتي جهت كار در كانادا هستند كه هر يك شرايط خاص به خود را دارند؛ مناطقي مانند جزيره پرنس ادوارد، نيوفاندلند و لابرادور، نوااسكوشيا، مناطق شمال غرب و يوكان. اما استان هايي كه در اين مقاله راجع به برنامه هاي موجود در آنها صحبت شد، مخاطبان بيشتري نسبت به ساير استان ها و مناطق دارند.

 

كار در كانادا - برنامه ورود سريع

اين روش جهت كار در كانادا به اين صورت است كه هر چقدر سابقه كار شخص متقاضي كار در كانادا بالاتر باشد و در مقابل سن پايين‌تري زير 35 سال داشته باشد بالاترين امتياز را به دست خواهد آورد. امتياز كلي به دست آمده در اين روش 1200 ميباشد. در صورتي اين روش موفقيت آميز مي باشد كه متقضايان كار در كانادا پيشنهاد كاري از طرف يك كارفرماي كانادايي را داشته باشند. در غير اين صورت متقاضيان كار در كانادا هيچ شانسي براي مهاجرت از طريق اكسپرس اينتري را ندارند.

 

روشهاي اكسپرس اينتري جهت كار در كانادا

1.اسكيل وركر

2.اسكيل تريد

 

1.اسكيل وركر:

اين روش براي كار در كانادا سالانه مورد تقاضاي بسياري از افراد قرار مي‌گيرد اين روش داراي دو مرحله مي باشد كه در مرحله اول متقاضي كار در كانادا را بر حسب تحصيلات ، تجربه كاري ، معلومات زبان انگليسي يا فرانسه مي سنجند. امتياز بدست آمده در اين مرحله حدود 67 از 100مي باشد. در مرحله دوم نيز متقاضي بايد حداقل 470امتياز از 1200 امتياز را اخذ نمايد بيشترين امتياز داوطلبان محاسبه مي گردد و دعوت نامه جهت اقامت دائم براي متقاضي كار در كانادا ارسال خواهد شد. متقاضيان به مدت يكسال دراين مرحله مي مانند تا نامه دعوت به كار برايشان ارسال شود و در صورت عدم دريافت دعوتنامه بايد از ابتدا با پروفايل جديد اقدام نمايند. شخص متقاضي كار در كانادا از طريق اسكيل وركر بايد مدرك زبان آيلتس ۶ به بالا را در اختيار داشته باشد و به عنوان نيروي متخصص براي كانادا به حساب آيد.

 

2.اسكيل تريد:

اسكيل تريد كانادا يك روش اخذ اقامت و كار در كانادا براي افرادي مي باشد كه مدرك آنها مدرك آكادميك نمي باشد و دوره هاي فني حرفه اي گذرانده اند و مدارك فني در رشته هاي خاصي دارند.

 

عوامل موثر در پرونده اكسپرس اينتري:

تجربه كاري

سن

تحصيلات

داشتن پيشنهاد كار

مدارك زبان انگليسي يا فرانسه

داشتن اقوام درجه يك در كانادا

 

مدارك مورد نياز جهت ويزاي كار در كانادا

گواهي پزشكي

عدم سوء پيشينه

اثبات سابقه كاري

ارائه گواهي تولد

ارائه مدرك تحصيلي

نامه پيشنهاد شغلي از كار فرما

گواهي ازدواج

صدور گواهي نامه استاني يا ارضي

گواهي طلاق

گواهي فوت

 

 

 

در قسمت هاي قبل به توضيح راه هاي مهاجرت و كار در كانادا كه شامل موارد زير بودند:


اكسپرس اينتري

اسكيل وركر

برنامه هاي استاني


و جزئيات آن ها پرداختيم اكنون به بررسي شرايط و جزئيات قوانين بازار كار در كانادا مي پردازيم.
بازار كار در كانادا تا سال 2022 بيش از يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد نمود كه جوانان اين كشور به تنهايي نمي توانند آن ها را تكميل نمايند؛ بنابراين به مهاجرين متخصص و نيروي كار بيشتري نياز خواهند داشت.

قوانين كار در كانادا (Labour code)

قوانين كار در كانادا از حقوق كارمندان و كارگران و كارفرمايان در محيط كاري محافظت مي نمايد و استانداردهاي محيط كاري مناسب، شرايط امن و درآمدهاي معقول را براي حفظ حقوق افراد تعيين مي كند. اين استانداردها توسط دولت فدرال وضع شده و با همكاري دولت هاي محلي و سازمان ها ، شركت ها و موسسات و كارفرمايان اجرا مي گردند. در اين قسمت پاره اي از قوانين كار در كانادا را بررسي مي كنيم:


كار در كانادا - ساعات كاري و اضافه كار

ساعت كاري براي يك كارمند عادي هشت ساعت در روز يا همان 24 ساعت و چهل ساعت در هفته مي باشد. در هر هفته يك روز تعطيل براي كارمندان در نظر گرفته مي شود كه معمولا يكشنبه مي باشد و در صورت وجود هر روز تعطيل در طول يك هفته ، ساعات كار در كانادا هشت ساعت كاهش خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه ساعات كاري مشاغل خاص مانند كارمندان كشتي راني و يا رانندگان در صنعت حمل و نقل و .... متفاوت مي باشد.
كارمندان دولت فدرال مي توانند از دو هفته تعطيلات ساليانه پس از يك سال كاري با يك كارفرما استفاده نمايند و پس از گذشت شش سال با كارفرماي يكسان به سه هفته افزايش خواهد داشت. تعطيلات قانوني كارمندان جهت كار در كانادا در هر سال نه روز مي باشد كه به عنوان تعطيلات عمومي شناخته مي شوند.

كار در كانادا - مرخصي و غيبت كارمندان

در هر يك از شرايط زير جهت كار در كانادا كارفرما اجازه ي اخراج و يا تعديل نيرو را نخواهد داشت:


مرخصي استعلاجي: كارمندي كه به صورت سه ماه متوالي براي يك كارفرما فعاليت نموده باشد مي تواند در صورت نياز از هفده هفته مرخصي استعلاجي استفاده نمايد و در صورتي كه كارفرما درخواست نمايد ملزم به ارائه ي گواهي پزشك مي باشد و براي اين كار دو هفته فرصت خواهد داشت.

مرخصي بارداري و زايمان: كارمنداني كه شش ماه متوالي براي يك كارفرما فعاليت داشته باشند و در صورت بارداري نتوانند به طور موقت به ادامه ي فعاليت بپردازند مي توانند از مرخصي بارداري و در صورت زايمان مي توانند از 17 هفته مرخصي زايمان استفاده كنند.

مرخصي براي فوت نزديكان: در صورتي كه شخص به صورت سه ماه متوالي براي يك كارفرما كار كرده باشد مي تواند براي فوت اعضاي خانواده اش سه روز متوالي با حقوق مرخصي داشته باشد.

مرخصي به علت آسيبات حين كار در كانادا: رئسا و كارفرمايان با ارائه ي مرخصي لازمه به اين افراد و با پرداخت حقوق و مبلغي كه باعث جبران خسارت آنان گردد مي بايست در صدد جبران خسارت آنها برآيند.

 

 

كار در كانادا - حقوق و پرداختي ها

حقوق كارمندان جهت كار در كانادا مي بايست در يك روز معين از ماه بر طبق دستمزد عمومي كه در هراستان تعيين گرديده است پرداخت شود كه براي هر استان متفاوت و طبق قوانين خودشان مي باشد.كمترين پرداختي ها در هر ساعت در استان هاي آلبرتا (8.40$ ) ، بريتيش كلمبيا (8 دلار) ، نيو برانزويك (7.75$) و پرنس ادوارد آيلند (8دلار) مي باشد . ميزان حقوق كارمندان جهت كار در كانادا هر شش تا هجده ماه بررسي مي گردد و در صورت پايين بودن نرخ جديد اعلام مي گردد كه البته به كارفرما بستگي خواهد داشت.


كار در كانادا - نوع جنسيت شاغلين

_تعداد آقايان :12700
_تعداد بانوان:13200

به طور مثال پراكندگي جمعيت در بخش توليدات و خدمات جهت كار در كانادا را مشاهده مي كنيم:

 

شاغلين بر حسب هزار نفر

جنسيت

مرد

زن

كل

توليدات (بخش كشاورزي)

3.070

920

3.990

بخش خدماتي

5,500

6,642

12.142

تعداد كل

8,570

7.562

16,132

 

كار در كانادا

 

كار در كانادا و نحوه كاريابي در كانادا

1.اخذ مجوز كار براي اتباع غير كانادايي كه يا از طريق اخذ اجازه كار به واسطه ويزاي تحصيلي مي باشد و يا از طريق اخذ مجوز كار به صورت مستقيم است.

2.داشتن كد تامين اجتماعي SIN براي كسب مجوز كار در كانادا الزامي مي باشد.

3.داشتن رزومه آماده و قوي مرتبط با رشته تحصيلي كه در آن از تجربيات كاري و مهارت ها و توانايي هاي متقاضي كار در كانادا شرح داده شده باشد. اين رزومه يكي از مهم ترين مواردي است كه براي كارفرمايان بسيار حائز اهميت مي باشد.

4. جستجو در سايت هاي كاريابي


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۱۳ توسط:حامد نظرزاده موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :